Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП внася промени в ГПК за частните съдебни изпълнители

БСП внася промени в ГПК за частните съдебни изпълнители

БСП внася промени в ГПК за частните съдебни изпълнители

Оставаме опозиция и алтер­натива в 44-то Народно съб­рание. Внесохме законоп­роект, който засяга преиз­чис­ляването на пен­сиите. Тази сед­мица ще внесем пред­ложенията на Омбуд­с­мана за промени в ГПК, които се отнасят до час­т­ните съдебни изпъл­нители“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по БНР. Тя обясни, че левицата с политики ще следва предиз­бор­ните си цели, а управ­ляващите се отмятат от предиз­бор­ните си обещания. „Управ­ляващите отс­тъпиха от обещанията си и под­мениха волята на хората, които ги под­к­репиха. Видяхме, че при гласуването на правител­с­т­вото имаше сериозни раз­минавания между обещанията и прог­рамата им“, под­черта Нинова и посочи, че те са отс­тъпили и от проб­лема с демог­раф­с­ката катас­т­рофа, което е било техен приоритет. По темата за сигур­ността на страната ни — също. Кор­нелия Нинова отк­рои големия въп­рос за морала в политиката: „До деня на изборите да гледаш хората в очите и да им каз­ваш едно. Един милион да ти повяр­ват– и на другия ден да кажеш, че ще се обединиш с ГЕРБ, а избирателите ни да почакат за промяната. Това няма как да се случи в БСП“. Така пред­седателят на БСП отговори на дълго налагащите се внушения и опити пар­тията да бъде вкарана в голяма коалиция с ГЕРБ. Кор­нелия Нинова комен­тира раз­бирането на опонен­тите си за морала в политиката: „ГЕРБ преди изборите обещаха нова Кон­с­титуция, в която да отпадне имунитетът на народ­ните пред­с­тавители. Не, няма го в прог­рамата им– и няма да се случи. Внесохме два пъти пред­ложение за зам­разяване на депутат­с­ките зап­лати — те два пъти го отх­вър­лят. За какъв морал говорим тогава, при положение че народът обед­нява, а депутат­с­ките зап­лати рас­тат?“, попита пред­седателят на БСП.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...