Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) И детски градини стават средищни и защитени

И детски градини стават средищни и защитени

Дет­ски градини ще могат да бъдат средищни и защитени. Тази въз­мож­ност се пред­вижда за пръв път, съоб­щават от прос­вет­ното минис­тер­с­тво.

Въз­мож­ността е пред­видена в проекти на пос­танов­ления на Минис­тер­ски съвет за определяне на критерии за включ­ване в списъците на средищ­ните и на защитените дет­ски градини и училища.

От МОН обяс­няват, че една дет­ска градина се обявява за защитена в случай, че зак­риването й може да принуди най-малко осем деца в задъл­жителна предучилищна въз­раст да пътуват на 14 и повече километра извън населеното място, в което живеят.

Ако поне на 5 деца се налага да пътуват не по-малко от 20 километра до най-близката друга градина или училище, което организира предучилищно обучение, дет­с­ката градина също става защитена.

На защитените дет­ски градини в планин­с­ките райони ще бъде предос­тавено допъл­нително финан­сиране от 21 000 лева.

На останалите ще се дават 19 000 лева.

За да бъде обявена за средищна дадена дет­ска градина, в нея трябва да се обучават най-малко четири деца в задъл­жителна предучилищна въз­раст от друго населено място. От МОН пояс­няват, че условието е в селищата, откъдето са децата, да няма градина или училище, което да организира задъл­жително предучилищно образование.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие