Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Родени

Родени

1813 г. – Рихард Ваг­нер, нем­ски ком­позитор

1859 г. – Артър Конан Дойл, британ­ски писател

1881 г. – Михаил Ларионов, руски худож­ник

1891 г. – Йоханес Р. Бехер, нем­ски поет

1941 г. – Борис Гуджунов, бъл­гар­ски ест­раден певец

1943 г. – Бети Уилямс, ирлан­д­ска активис­тка, Нобелов лауреат

1969 г. – Йото Йотов, бъл­гар­ски щан­гист

1970 г. – Иван Кес­кинов, бъл­гар­ски тенисист

1970 г. – Наоми Кем­бъл, анг­лийски супер­модел

1979 г. – Тихомир Тичко, бъл­гар­ски шах­матист

1983 г. – Любена Нинова, бъл­гар­ска певица

1984 г. – Антон Хекимян, бъл­гар­ски жур­налист

1987 г. – Новак Джокович, сръб­ски тенисист

Починали

337 г. – Кон­с­тан­тин I Велики, рим­ски император

1016 г. – Иван Владимир, сръб­ски княз

1667 г. – Алек­сан­дър VII, рим­ски папа

1834 г. – Йохан Пол, чешки ботаник

1873 г. – Алесан­дро Ман­цони, италиан­ски писател

1885 г. – Вик­тор Юго, френ­ски писател

1896 г. – Пьотър Алабин, руски общес­т­веник

1907 г. – Алек­сан­дър Кошка, бъл­гар­ски революционер

1938 г. – Гечо Кокилев, бъл­гар­ски и съвет­ски мор­ски офицер

1948 г. – Любомир Владикин, бъл­гар­ски юрист

1983 г. – Албер Клод, бел­гийски биохимик, носител на Нобелова наг­рада за 1974 г.

1984 г. – Мими Бал­кан­ска, бъл­гар­ска певица

1990 г. – Роки Грациано, американ­ски бок­сьор

1998 г. – Иван Кисьов, бъл­гар­ски инженер

2004 г. – Дес­пина Кехайова, бъл­гар­ска цир­кова акт­риса

2004 г. – Михаил Воронин, руски гим­нас­тик

Праз­ници

●Меж­дународен ден за биологично раз­нооб­разие

●Йемен – Ден на обединението (между Северен и Южен Йемен, 1990 г., национален праз­ник)

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...