Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Славчо Велков: Има рискове за националната ни сигурност

Славчо Велков: Има рискове за националната ни сигурност

Славчо Велков: Има рискове за националната ни сигурност

Бих посъвет­вал отговор­ните дър­жавни мъже да правят раз­лика между риск, зап­лаха и опас­ност и когато обявяват нещо, да си дават сметка, че то или плаши, или успокоява прекомерно. Това мнение изрази пред камерите на БТВ народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ и екс­перт по сигур­ността полк. Славчо Вел­ков. Той комен­тира зап­лахата за Бъл­гария след атен­тата в Ман­чес­тър. „Раз­бира се, че има рис­кове за национал­ната сигур­ност на Репуб­лика Бъл­гария. Няма инфор­мация за пряка зап­лаха, но че може да бъде мишена страната ни — обекти в нея кол­кото искате, особено тези на критич­ната инф­рас­т­рук­тура“, посочи той. Според него атен­таторът от Ман­чес­тър Сал­ман Абеди, ако е дейс­т­вал сам, е силно пов­лиян от радикални идеи и се е самомотивирал или е бил мотивиран от нещо, което се случва много далече от него. „Тази воля за съп­ротива, тази наг­ласа у атен­таторите е провокирана от събития, които стават някъде другаде и най-вече от политики. Ако пог­лед­нем по-стратегически на въп­роса, някои анализатори вече свър­заха атен­тата с посещението на американ­с­кия президент Доналд Тръмп в Саудит­ска Арабия“, комен­тира още Вел­ков. По думите му сдел­ката между САЩ и Саудит­ска Арабия, която е на стой­ност (1/4) трилион долара, е на път да промени средата за сигур­ност в глобал­ното прос­т­ран­с­тво. „Това е над 300 пъти бюджета за отб­рана на Бъл­гария. Всичко това са сред­с­тва, които сеят смърт. Вижте какво се случи там — пред­ложение на Тръмп за съз­даване на ислям­ско НАТО. Това е може би един неосъз­нат опит от негова страна, което ще изп­рави две огромни течения в исляма едно срещу друго — сунит­ски и шиит­ски дър­жави. И какво ще пос­ледва? Това оръжие произ­вежда неп­рекъс­нато миг­ранти, смърт, радикализъм, улт­ракон­сер­вативни идеи. Това ни чака, за съжаление“, категоричен бе екс­пер­тът и добави, че политиката на великите сили обик­новено се отразява на съд­бата на по-малки дър­жави, в случая — на европейски дър­жави. Той призова „да оставим нас­т­рана емоционал­ните изрази на политиците за съп­ричас­т­ност и да кажем, че Европа е изп­равена пред изк­лючително сериозна зап­лаха и тя неп­рекъс­нато се случва и се пов­таря“. „Религиите са тези, които трябва да се обединят в противодейс­т­вие на тероризма“, смята Вел­ков.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...