Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов след среща с посланик Макаров: Ще търсим реализация на хъб „Балкан” и частен инвеститор за „Белене”

Борисов след среща с посланик Макаров: Ще търсим реализация на хъб „Балкан” и частен инвеститор за „Белене”

Борисов след среща с посланик Макаров: Ще търсим реализация на хъб „Балкан” и частен инвеститор за „Белене”

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с пос­ланика на Рус­ката федерация у нас Анатолий Макаров. По време на раз­говора в Минис­тер­с­кия съвет пос­ланикът чес­тити третия ман­дат на премиера и му пожела успех. Това съобщи правител­с­т­вената инфор­мационна служба. 

Борисов и Макаров обсъдиха раз­витието на двус­т­ран­ните отношения с акцент върху въз­мож­нос­тите за раз­ширяването и задъл­бочаването им. Като области от взаимен интерес бяха посочени търговско-икономическата сфера, туриз­мът, реализацията на енер­гийни проекти в Бъл­гария и по-конкретно – на европейс­кия газов хъб „Бал­кан“ и тър­сенето на час­тен инвес­титор за АЕЦ „Белене“. 

На срещата премиерът Борисов пос­тави пред пос­ланик Макаров въп­роса за изяв­лението на рус­кия президент Владимир Путин относно славян­с­ката пис­меност и показа плакет на стара Плиска, като припомни откъде тръг­ват основите на хрис­тиян­с­т­вото по славян­с­ките земи. Борисов посочи и инвес­тициите, които бъл­гар­с­ката дър­жава прави за рес­тав­рацията на Голямата базилика, под чиито стени Климент и Ангеларий пишат пър­вите книги на кирилица. 

Премиерът напомни, че съз­даването на кирилицата е станало по волята и с учас­тието на бъл­гар­с­ката дър­жава при царуването на бъл­гар­с­кия владетел Борис Първи Михаил. 

По думите на Борисов това е без­с­порен принос на Бъл­гария към европейс­ката и световна кул­тура и напомни, че това бе под­чер­тано и от Пат­риарха на Мос­ква и цяла Русия Кирил на 29 април 2012 г. 

Азбуката е съз­дадена от братята Кирил и Методий. Това е наш общ праз­ник, ние също го праз­нуваме. Аз вчера взех учас­тие във всички ваши праз­нични мероп­риятия.“ Това заяви пред жур­налисти рус­кият пос­ланик в София Анатолий Макаров след среща с премиера Бойко Борисов в Минис­тер­ски съвет. “Русия винаги е била и ще бъде с Бъл­гария и в този случай — също“, заяви пос­ланик Макаров по повод скан­дала, който се раз­рази у нас след думите на рус­кия президент Владимир Путин, че “славян­с­ката пис­меност е дошла от македон­с­ките земи“.  “Това беше една от темите, които обсъдихме с премиера Борисов“, каза още Макаров. 

“Ще нап­равим всичко, за да бъдат отношенията ни най-добри и ще се стремим към това“, увери пос­ланик Анатолий Макаров.

КАРЕ:

Президен­тът призова да уважаваме историчес­ката истина

Изпол­з­ването на историята като раз­менна монета в политиката не винаги води до желания резул­тат. Това заяви дър­жав­ният глава Румен Радев пред бъл­гар­ски жур­налисти, съоб­щават от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. 

Вчера беше светъл праз­ник за всички народи, които изпол­з­ват кирилицата. Ако наис­тина искаме славян­с­ките народи да бъдат обединени, това може да стане само ако уважаваме историята, а историята много ясно сочи Бъл­гария като родината на славян­с­ката цивилизация и кул­тура“, посочи президен­тът Румен Радев. 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...