Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Все повече случаи на самонастаняване в необитаеми къщи

Все повече случаи на самонастаняване в необитаеми къщи

Зачес­тиха случаите на самонас­таняване в необитаеми къщи в раз­лични села в Бъл­гария, съоб­щава БНР.

По-голямата част от нас­лед­ниците на праз­ните къщи живеят в чуж­бина, кмет­с­т­вата нямат връзка с тях и тъй като няма подаден сиг­нал, полицията не може да реагира.

Най-засегнати от ром­с­ката миг­рация са селата край Пазар­джик в общините Сеп­тем­ври и Лесичево. Цели фамилии са се нас­танили в изос­тавени къщи. Новите обитатели твър­дят, че са под наем.

Работа на кмета е да следи какво се случва в населеното място.

За мен е абсолютно нередно чужди хора да живеят в чужд имот”, заяви за национал­ното радио Росен Георгиев-председател на Асоциацията за европейско раз­витие на бъл­гар­с­кото село.

По думите му МВР трябва да влезе в своята фун­к­ция, трябва да има присъс­т­вие на квар­тални инс­пек­тори по места и в пряка комуникация с кметовете да решават тези наболели проб­леми.

Нуж­дата от превен­ция е най-голяма. Трябва да се повишат правомощията на кметовете на кмет­с­тва, децен­т­рализация. Това е национален проб­лем и трябва да влезе в днев­ния ред на Минис­тер­с­кия съвет, иначе по места е просто невъз­можно да се справим”, каза още Геор­гиев.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...