Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Дело за кражба на стар автомобил се точи 17 години

Дело за кражба на стар автомобил се точи 17 години

Дело за кражба на стар автомобил се точи 17 години

17 години, 3 месеца и 28 дни е продъл­жило произ­вод­с­тво за кражба на лада от пар­кинга на ВМА в София, извър­шена на 1 април 1999 г. Това кон­с­татира Инс­пек­торатът към ВСС при проверка на заяв­ления от пос­т­радалото семейс­тво за нарушаване правото му на раз­г­леж­дане и решаване на делото в разумен срок. Произ­вод­с­т­вото, превър­нало се в „историческо” е за прес­тъп­ление по чл. 196а от Наказател­ния кодекс (НК), т.е. ладата се е оказала “кражба в особено големи раз­мери, пред­с­тав­ляваща особено тежък случай“. Четири пъти то е връщано за допъл­нително раз­с­лед­ване.

Същес­т­вени забавяния е причинило и връщането на делото от съда на прокуратурата – три пъти, кон­с­татират инс­пек­торите.

От ИВСС споменават и 3 други съдебни произ­вод­с­тва на Софийс­кия районен съд, прек­ратени поради същес­т­вени процесуални нарушения. Дело за кражба, за извър­ш­ването на която е изпол­з­вано т. нар. тех­ническо сред­с­тво, т.е. ножовки и ключ (прес­тъп­ление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК) е продъл­жило 12 години и 12 дни. Става дума за кражба на 2 решетъчни метални тръби и метални платна на стой­ност 154 лв. от оградата на къщата музей „Алек­сан­дър Стам­болийски” в София.

Има продъл­жителни периоди от време, през които не са извър­ш­вани никакви или почти никакви процесуално-следствени дейс­т­вия. До 30.10.2006 г., когато делото за първи път е внесено с обвинителен акт в съда, то е връщано пет пъти от прокурора за допъл­нително раз­с­лед­ване. Освен това повече от три години досъдеб­ното произ­вод­с­тво е било спряно за издир­ване на обвиняемите, но по делото няма данни раз­с­лед­ващите органи да са пред­п­риели активни дейс­т­вия.

10 години, 11 месеца и 6 дни е продъл­жило дело за кражба на музикална уредба на стой­ност 193 лв. и тон­колони от фризьор­ски салон в нощта срещу 21 юли 2005 г. Раз­с­лед­ването на случая с уред­бата е продъл­жило 5 години и 8 дни, като тази продъл­жител­ност се дължи най-вече на дейс­т­вията на раз­с­лед­ващите органи

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...