Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП поиска оставката на вътрешния министър Валентин Радев

БСП поиска оставката на вътрешния министър Валентин Радев

БСП поиска оставката на вътрешния министър Валентин Радев

БСП призова премиера Бойко Борисов да поиска остав­ката на минис­търа на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев, защото в противен случай това ще се случи под общес­т­вен натиск. “Минис­търът на вът­реш­ните работи смути общес­т­вото. Този човек е зап­лаха за демок­рацията“, категоричен бе по време на брифинг в Народ­ното съб­рание народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Красимир Янков. Левицата е смутена от поведението и изказ­ванията на шефа на МВР. “Минис­търът трябва да е гарант за правата на граж­даните. Провер­ките на “Пътна полиция“ няма да се отнасят само за шофьорите, но и за път­ниците. Това е полицей­щина “, под­черта Янков и добави, че с това се цели оказ­ване на политически натиск върху граж­даните. Социалис­тите са гневни и на изказ­ването на вът­реш­ния минис­тър, че кол­кото повече ни следят и слушат, тол­кова по-добре. „В момента призоваваме министър-председателя, преди да има срив във сис­темата и преди да има дос­татъчно силен общес­т­вен натиск, да изиска остав­ката. Вероятно ще имаме пос­лед­ващи дейс­т­вия“, добави Красимир Янков. Според социалиста отс­т­раняването на Вален­тин Радев вече не е нужно само, за да фун­к­ционира нор­мално МВР, а защото позиции му не съот­вет­с­т­ват на заемания от него пост. Според депутата от БСП пред­с­тавите на минис­търа за ред и закон­ност не корес­пон­дират с кон­к­ретни законови правомощия. „Не за първи път ГЕРБ се опитва чрез свои кадри или с безумни имп­ровизации на законот­вор­чес­тво да придобие инс­т­румент за натиск върху граж­дани и юридически лица“, поясни Красимир Янков. Зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев също остро раз­к­ритикува вът­реш­ния минис­тър, като по думите му е смущаващо, че на Вален­тин Радев му е бил нужен повече от месец, за да раз­бере, че полицаите са недоволни и ще протес­тират. „След това, вместо да защити соб­с­т­вените си хора, той се нап­рави на нераз­б­рал тех­ните искания. След това решиха, че КАТ ще проверява всички път­ници в автомобила и тук въп­росът е какво се случва, ако спрат 49 мес­тен автобус, а ако се окаже, че някой от път­ниците има неп­латена глоба? Капак на всичко е изказ­ването от тези дни на Радев: “Кол­кото повече ни следят, слушат — законно, тол­кова по-добре, защото ще хванат лошите“, категоричен бе Доб­рев.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие