Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Дело за 208 кг розово масло се точи над 10 години

Дело за 208 кг розово масло се точи над 10 години

10 години и 8 дни е продъл­жило дело за соб­с­т­веност на 208 кг. розово масло, това е установил Инс­пек­торатът към Вис­шия съдебен съвет (ИВСС) при проверка на заяв­ление за нарушаване на правото на раз­г­леж­дане и решаване на делото в разумен срок. То е сред 52-те основателни заяв­ления за забавени граж­дан­ски, тър­гов­ски и админис­т­ративни дела, кон­с­татирани от Инс­пек­тората при проверки, извър­шени в периода 1 януари – 31 март 2017 г., съоб­щиха от Инс­пек­тората към ВСС. Произ­вод­с­т­вото е образувано по иск с правно основание чл. 108 от Закона за соб­с­т­веността (ЗС) – „соб­с­т­веникът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това”. Ищецът тър­гов­ско дружес­тво претен­дира, че е соб­с­т­веник на 208 кг. розово масло, които друго тър­гов­ско дружес­тво държи без основание и оспорва соб­с­т­веността.

При раз­г­леж­дането на делото са кон­с­татирани редица забавяния, причинени от дейс­т­вията на съдилищата. Те са довели до неоп­рав­дано забавяне на произ­вод­с­т­вото с повече от 5 години и 5 месеца.

Пър­воин­с­тан­цион­ното произ­вод­с­тво пред Софийски град­ски съд (СГС), започ­нало през 2006 г., е продъл­жило 5 години и 9 месеца. Раз­пореж­данията на съда, с които исковата молба е оставена без движение — с указания за дов­насяне на дър­жавна такса, как­вато не е била дъл­жима, е удъл­жило произ­вод­с­т­вото с повече от 4 месеца.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...