Отново побой над лекар

Отново побой над лекар

Лекар е бил напад­нат в Спеш­ния цен­тър, двама души са задър­жани, съоб­щиха от Облас­т­ната дирек­ция на МВР — Доб­рич. На 12 август около 00:35 часа е получено съоб­щение за физическа самораз­п­рава в ЦСМП град Доб­рич. На място е установено, че 24-годишен с инициали Ф.Ф. и 40-годишен с инициали О.М. от село Стожер са предиз­викали скан­дал в сградата на Спеш­ния цен­тър. След като са помолени от дежур­ния лекар да спаз­ват тишината и спокойс­т­вието в сградата, Ф.Ф. нанася удар в областта на гър­дите на док­тора. Двамата мъже са задър­жани.