Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев на Шипка: Да се поклоним пред подвига на тези, на които дължим свободата си

Румен Радев на Шипка: Да се поклоним пред подвига на тези, на които дължим свободата си

Румен Радев на Шипка: Да се поклоним пред подвига на тези, на които дължим свободата си

Защитата на свободата, суверенитета, дос­тойн­с­т­вото и единението са задъл­жение на всеки бъл­гарин, отбеляза дър­жав­ният глава, прек­ланяйки се пред паметта на рус­ките войни-освободители и бъл­гар­с­ките опъл­ченци

Дър­жав­ният глава Румен Радев учас­тва в тър­жес­т­веното отбеляз­ване на 140-годишнината от Шип­чен­с­ката епопея. Той се включи в турис­тичес­кия поход до връх Шипка, прие почет­ния строй на Национал­ната гвар­дейска част и положи венец пред Памет­ника на свободата. В официал­ната церемония на връх Шипка учас­тва и пред­седателят на Народ­ното съб­рание Димитър Глав­чев, пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова, народни пред­с­тавители, дейци на мес­т­ната власт, облас­тни управители, духов­ници, хиляди граж­дани. Заупокой­ната молитва за загиналите в боевете отс­лужи Великотър­нов­с­кият мит­рополит Григорий.

Преди 140 години на това място се решава изходът на Руско-турската война и съд­бата на Бъл­гария. Оттогава всяка година, поколения наред, хиляди бъл­гари изкач­ват върха, за да се пок­лонят пред онези, на които дъл­жим свободата си.“ Това заяви днес президен­тът Румен Радев пред Памет­ника на свободата на връх Шипка, по повод 140-годишнината на едно от решаващите сражения през Освободител­ната война от 18771878 г.  

Миналият август започ­нах своята кам­пания оттук, от това свято за всички нас място. Защото считам, че опъл­чен­ците по безапелационен начин показаха какво е да служиш със себеот­рицание и саможер­тва на бъл­гар­с­ката кауза“, посочи Румен Радев. Президен­тът призова бъл­гарите да се ръководят от тех­ния пример, макар че времената са други. „Новите времена носят нови морални изпитания. Днес, ние с вас отново сме тук, за да се прек­лоним пред онези храб­реци, които с аноним­ния си под­виг отс­тояха прохода Шипка, онази врата, през която влезе бъл­гар­с­ката свобода“, под­черта дър­жав­ният глава.

Президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ Въоръжените сили Румен Радев прие почет­ния строй на Национал­ната гвар­дейска част, а заупокойна молитва в памет на загиналите бъл­гар­ски опъл­ченци и вой­ници от рус­ката армия отс­лужи Великотър­нов­ски мит­рополит Григорий. Историчес­кото сражение на връх Шипка беше пресъз­дадено от Национално дружес­тво „Традиция“, а коман­дирът на дружес­т­вото подари сабя на бъл­гар­с­кия дър­жавен глава.

По-рано президен­тът Румен Радев се включи в турис­тичес­кия поход до Шипка, в който учас­т­ваха и 60 деца и младежи от Бъл­гария и Русия. Дър­жав­ният глава благодари на учас­т­ниците за извър­вените километри и „защото с присъс­т­вието си и с всяка своя крачка пот­вър­ж­дават нераз­рив­ната връзка на нашия народ с нашата история“. 

Под­вигът на бъл­гар­с­ките опъл­ченци е морал­ното основание за нашата свобода. Шипка е капитал от историческо дос­тойн­с­тво, който няколко хиляди доб­лес­тни мъже завещават на бъл­гар­с­кия народ. Това заяви президен­тът Румен Радев в Габ­рово по време на тър­жес­т­веното отбеляз­ване на 140-годишнината от Шип­чен­с­ката епопея. В изказ­ването си дър­жав­ният глава под­черта, че свободата, суверенитетът, дос­тойн­с­т­вото и единението са задъл­жение на всяко поколение и ако не го осъз­наваме, ако пилеем този исторически капитал от дос­тойн­с­тво, то винаги го правим в свой ущърб.

Имаше години, в които историята смущаваше политиците и те говореха за нея с недом­лъвки. Години, в които дори Вазов се определяше като ненужен. Но през всички тези години вие се стичахте от всички краища на Бъл­гария многоб­ройни на тези чес­т­вания, изкач­вахте историчес­кия връх, както го нап­равихте днес, водени от паметта за Шипка“, обърна се Румен Радев към граж­даните и гос­тите на Габ­рово.

Дър­жав­ният глава припомни, че преди 140 години, в авгус­тов­с­ките жеги един малоб­роен отряд от бъл­гар­ски опъл­ченци и руски воини прег­раж­дат пътя на осман­с­ката армия към Северна Бъл­гария и мнозина съв­ремен­ници смятат бит­ката за пред­решена. В Цариг­рад дори инфор­мират европейс­ките пос­ланици, че отб­раната е сломена. В онези дни близо хиляда мес­тни доб­роволци носят вода на върха и евакуират ранените в лазарета. „Малоб­рой­ният отряд ще отб­лъсне жес­токия авгус­тов­ски щурм, ще брани прохода цели пет месеца, а Шипка ще се окаже ключът към рус­ката победа и бъл­гар­с­ката свобода“, заяви Румен Радев.

Президен­тът посочи, че днес всеки бъл­гарин знае, ако не цялата, то поне някой стих от прочутата ода на Иван Вазов и Шипка с ней­ните урви, орди и викове ура е наша национална епопея. „Ней­ните герои не са родени от някой древен мит, а са хора от плът и кръв, нашите прадеди“, под­черта още в изказ­ването си на церемонията в град Габ­рово президен­тът Румен Радев.

Кор­нелия Нинова: Вър­хът е сим­вол на желанието за свобода и готов­ността да умреш за нея

“Шипка е дос­тойн­с­т­вото на един народ. Този връх е най-мощният сим­вол на желанието за свобода и готов­ността да умреш за нея“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, която се включи в традицион­ния поход до памет­ника. “Днес тук сме заедно хиляди бъл­гари, единни и приз­нателни на своите герои и на рус­ките воини. Пом­ним и тачим историята си. Но Шипка не е само история. Тя е и нас­тояще, и бъдеще, защото тя е любов към Отечес­т­вото“, каза още Нинова.

Лидерът на БСП под­несе цвета пред кос­т­ницата на Шипка.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...