Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) И вицепрезидентът Йотова е за отмяна на антируските санкции

И вицепрезидентът Йотова е за отмяна на антируските санкции

И вицепрезидентът Йотова е за отмяна на антируските санкции

Ден след позицията на дър­жав­ния глава Румен Радев за отмяна на антирус­ките сан­к­ции, които той определи Като вредни за европейс­ката и бъл­гар­с­ката икономика, и вицеп­резиден­тът Илияна Йотова смята, че сан­к­циите на прак­тика не работят и тях­ното продъл­жаване е нецелесъоб­разно. Това съобщи ТАСС, цитирани от Фокус.

Нека пог­лед­нем на сан­к­циите обек­тивно: те, грубо казано, трябва да накажат Русия, но реално наказани остават един­с­т­вено мал­ките и сред­ните пред­п­риемачи във всяка страна – комен­тира Илияна Йотова. — Част от големите ком­пании намериха вратички в законите, съз­дадоха съв­мес­тни фирми, регис­т­рираха ги на други места и продъл­жават да работят на рус­кия пазар. На прак­тика значителна част от сан­к­циите не работят и в момента нямат политическо значение“.

Йотова под­черта, че искането за задъл­жител­ното изпъл­нение на Мин­с­ките споразумения като условие за отмяна на сан­к­циите не е справед­ливо, защото тези договорености са нарушавани от всяка от страните в кон­ф­ликта.

Трябва да се посочи, че Мин­с­ките споразумения не са съб­людавани не само от Русия, но и от Украйна, а това значи, че това условие е в по-малка степен дис­кусионно — заяви вицеп­резиден­тът на Бъл­гария.  — Би било добре да се раз­бере кой днес иска продъл­жаване на сан­к­циите“.

Илияна Йотова под­черта, че и в други страни от Европа мнозина политици говорят за отменяне на сан­к­циите

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие