Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Чужди лекари да лекуват българчета, предлага Фондът за лечение на деца

Чужди лекари да лекуват българчета, предлага Фондът за лечение на деца

Чужди лекари да лекуват българчета, предлага Фондът за лечение на деца

Фон­дът за лечение на деца и пациен­т­с­ката организация “Заедно с теб“ обсъдиха проб­лемите с финан­сирането на инс­титуцията. Дирек­торът на фонда Мариета Рай­кова, която е на поста от месец, обсъди ситуацията с члена на организацията Пенка Геор­гиева, съоб­щиха от “Заедно с теб“.

Двете решиха да започ­нат съв­мес­тна работа върху въз­мож­нос­тите европейски лекари, значими имена в здравеопаз­ването, с доказан опит в определени области да учас­т­ват в лечението на бъл­гар­с­ките деца, засягащо заболявания и със­тояния, за които бъл­гар­с­ките лекари нямат дос­татъчно опит. Рай­кова и Геор­гиева се ангажираха с финан­сирането на посещение в Плов­див на френ­ски екс­перти за деца с лицево-челюстни аномалии. Неот­давна фон­дът започна да финан­сира посещението на европейски кар­диолози в Национална Кар­диологична Бол­ница за медицин­ски дей­ности на деца с кар­диологични заболявания.

Освен това видовите заболявания, които ще се обх­ващат от работата на фонда ще бъдат увеличени. Вяр­ваме, че това е в интерес на децата с някои специфични заболявания и въз­мож­ност бъл­гар­с­ките лекари да се усъвър­шен­с­т­ват и да обменят световен опит и добри прак­тики, пише в позицията на пациен­т­с­ката организация “Заедно с теб“.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...