Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Максим Минчев единодушно преизбран за шеф на БТА

Максим Минчев единодушно преизбран за шеф на БТА

Максим Минчев единодушно преизбран за шеф на БТА

Журналистът ръководи и Световната съвет на телеграфните агенции, припомни Вежди Рашидов

Досегаш­ният генерален дирек­тор на Бъл­гар­с­ката телег­рафна аген­ция (БТА) Мак­сим Мин­чев е преиз­б­ран единодушно от пар­ламента за още един ман­дат. Той получи пълна под­к­репа от 141 гласа “за“. Това е вторият пет­годишен ман­дат на Мин­чев начело на Бъл­гар­с­ката телег­рафна аген­ция. Кан­дидатурата му бе пред­ложена от Тома Биков от ГЕРБ. След преиз­бирането генерал­ният дирек­тор положи клетва пред Народ­ното съб­рание. Пред­седателят на медий­ната комисия Вежди Рашидов припомни, че Мак­сим Мин­чев е генерален сек­ретар на Светов­ния съвет на инфор­мацион­ните аген­ции. Той пожела БТА да се раз­вива все повече и да носи прес­тиж на бъл­гар­с­кия народ.

Тома Биков припомни, че преди няколко месеца НС е приело с пълно единодушие отчета на БТА за 2016 г., което, по думите му, е дос­татъчно доказател­с­тво за под­к­репата на кан­дидатурата, а медий­ната комисия също единодушно го е одоб­рила.

Юлиан Ангелов заяви под­к­репата на Обединените пат­риоти за номинацията, като под­черта, че БТА е една от мал­кото ангажирани с бъл­гарите зад граница медии. Примерът, който даде БТА, трябва де е пример и за останалите национални медии, пожела депутатът.

От името на левицата Иван Чен­чев също заяви под­к­репа и добави, че в БТА лип­с­ват фал­шивите новини. Впечат­лени сме от презен­тацията на Мин­чев пред комисията по кул­тура и медии, пожелаваме успех и раз­ширяване дей­ността на БТА, каза още пред­с­тавителят на БСП.

Мин­чев е роден през 1953 година в София. Завър­шил е жур­налис­тика в Лвов, СССР, сега Украйна, както и Воен­ната академия „Георги Сава Раков­ски“. Има специализация по линия на НАТО в Брюк­сел, работил е в БНР и радио „Свободна Европа“. Пресаташе на Атлан­тичес­кия клуб и на Инициатив­ния комитет за визитата на папа Йоан-Павел Втори в София. Владее анг­лийски и руски език.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...