Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ваксините са единственият начин да се предпазим от грип

Ваксините са единственият начин да се предпазим от грип

Ваксините са единственият начин да се предпазим от грип

Вак­сините са един­с­т­веният начин да се пред­пазим от грип

У нас процен­тът на хората, които се имунизират срещу грип е много нисък. Никога не е над­вишавал повече от 4 % , а тази година е не повече от 2 %, показ­ват дан­ните пос­ветени на включ­ването на страната ни в Европейс­ката инфор­мационна кам­пания за грипа, съобщи Нюз.бг. От 16 до 20 октом­ври в редица европейски дър­жави, сред които и Бъл­гария, ще се проведе повишаване на осведомеността относно грипа.Кампанията се организира за пета поредна година. Ръководителят на офиса на Светов­ната здравна организация (СЗО) д-р Скен­дер Сила посочи, че в момента има ниска актив­ност на грипоподоб­ните вируси и сега е момен­тът да се пос­тави грип­ната вак­сина. По данни на СЗО на година между 250500 хил. човека умират от грип, а тежко се раз­боляват между 3 и 5 млн. души. Глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор д-р Ангел Кун­чев призна, че статис­тиката по отношение на вак­синацията срещу грип у нас е срамна. Той бе категоричен, че имунизираните са пред­пазени, но с такъв процент у нас не можем да очак­ваме влияние на общата заболеваемост. Така в раз­лич­ните години при пиковите грипни вълни у нас раз­болелите се и потър­сили лекар­ска помощ са между 700800 хиляди души, също тол­кова са и тези, които най-вероятно въобще не са стиг­нали до лекар.

Според него у нас има няколко мита, които дейс­т­ват като психологическа бариера и хората не се вак­синират в резул­тат на цир­кулирането им. Единият мит е, че вак­сината може да ни раз­более. “От чисто медицин­ска гледна точка няма как да те раз­более нещо, което не съдържа причинителя“, посочи д-р Кун­чев. СЗО препоръчва поне 75 % от въз­рас­т­ните хора да бъдат вак­синирани. В половината от страните в ЕС по-малко от един на трима въз­рас­тни хора са вак­синирани, отчитат още от светов­ната организация. Пред­вижда се раз­работ­ването на прог­рама за вак­синация на въз­рас­т­ните хора у нас над 65 години. Лекарите нас­тояват вак­сините за тях да се поемат от НЗОК. Вак­сината е от полза за всички въз­рас­тови групи, но е от особено значение за хората с по-висок риск. Приоритет­ните групи са — бременни жени, лицата на въз­раст с хронични заболявания, както и медицин­с­ките специалисти. Така по данни на СЗО между 5 % и 15 % от населението страда от грип по време на епидемии, между 20 и 30 % от децата се раз­боляват от грип всяка година, заради грип са и 12 % от отсъс­т­вията от работа. 90 % от случаите на смърт от заболявания, свър­зани с грипа, са при хора над 65-годишна въз­раст.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...