Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Бедствие в Бургаско, наводненията взеха жертви

Бедствие в Бургаско, наводненията взеха жертви

Бедствие в Бургаско, наводненията взеха жертви

Стихията отнесе мостове, руши пътища, откъсва села от света

Четири жер­тви взеха порой­ните дъж­дове в Бур­гаско. Обявено е бед­с­т­вено положение в община Камено и час­тично бед­с­т­вено положение в община Бур­гас. Голяма част от селата в общините Камено, Айтос и Средец остават без ток. Зат­ворени са пътища от треток­лас­ната пътна мрежа.

Въз­рас­тна жена е загинала в с. Рав­нец, съобщи за Дарик облас­т­ният управител Вълчо Чолаков. Тялото й е отк­рито в двора на къщата, която обитавала. Жер­т­вите в община Камено са три — две жени и един мъж. Загиналите са от селата Черни връх, Пол­ски извор и Ливада. Всички са труд­нопод­вижни, като не са успели да реагират на ситуацията, дос­тъпът до тях е бил невъз­можен заради обил­ните навод­нения, заяви облас­т­ният управител на Бур­гаска област Вълчо Чолаков. Образувано е досъдебно произ­вод­с­тво, извър­ш­ват се процесуално след­с­т­вени дейс­т­вия и се наз­начават екс­пер­тизи, съобщи в Бур­гас дирек­торът на Облас­т­ната дирек­ция на МВР в града комисар Калоян Калоянов. Има подаден сиг­нал и за изчез­нал жител на с. Черни връх. По неофициална инфор­мация жители на Черни връх издир­ват втори изчез­нал в селото. В Бур­гас и района е обявен чер­вен код за опасно лошо време и поройни дъж­дове. В региона са се изсипали около 50 л/кв.м, а на някои места в областта количес­т­вата на валежите са дос­тиг­нали до 100 л/кв.м. Евакуирани са жителите на с. Тръс­тиково заради скъсана дига на река Русокас­т­рен­ска. От Бур­гас е изп­ратена специализирана тех­ника, която трябва да я укрепи. Обс­танов­ката в селото е изк­лючително сериозна, предуп­редиха от прес­служ­бата на Община Камено. Съоб­щава се и за загинали домашни животни. Мобилизирана е цялата налична тех­ника. Сложна остава обс­тановка в селата Камено, Кон­с­тан­тиново, Братово, Ливада, Рав­нец, Черни връх, Пол­ски извор и южните квар­тали на Бур­гас. Навод­нени са къщи и дворове в села в общините Созопол, Царево, Кар­нобат и Примор­ско. Екипи на облас­тна админис­т­рация следят нивата на язовирите. Пътят Бур­гас – Средец остава зат­ворен. Блокирано е и движението в района на река Велека по основ­ната отсечка Бур­гас – Царево. Шофьорите имаха проб­леми да се движат в учас­тъка от км 325 до км 359 (Кар­нобат) посока София на АМ „Тракия“, поради свличане на земни маси в аварий­ната и актив­ната ленти в след­с­т­вие на обил­ните дъж­дове, съоб­щиха от Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура”.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...