Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Каракачанов: Пилотите не са извършили измяна

Каракачанов: Пилотите не са извършили измяна

Каракачанов: Пилотите не са извършили измяна

Професионална асоциация на летците иска извинение от политиците, които ги обвиниха в предателство

Нивото на авиацион­ната мощ на страната ни е критично ниска. Това заявиха от Бъл­гар­с­ката авиационна асоциация в официална дек­ларация по повод събитията и нап­режението на авиобаза “Граф Игнатиево“, когато пилотите не изпъл­ниха тренировъч­ните си полети.

Според изяв­лението им позицията на авиаторите е “оценка за дей­ността на всички досегашни инс­титуции, органи и отделни лица, свър­зани с отб­раната на страната ни, които със своите дейс­т­вия или без­дейс­т­вия минимизираха авиацион­ната ни мощ до едно критично ниско ниво, което въобще не корес­пон­дира с услож­нената меж­дународна среда на сигур­ност“.

Лет­ците ни обяс­ниха, че не става дума за бунт, протест или стачка, а дейс­т­вията им са тревожен сиг­нал за сегаш­ното със­тояние и бъдещето на бой­ната ни авиация.

“Натов­с­ките изис­к­вания за нор­мално инвес­тирани сред­с­тва са 180 летателни часа на един пилот-изтребител за една година. Препоръч­ваме на тези дър­жавни лица, които не са запоз­нати с годиш­ния нальот на един бъл­гар­ски пилот-изтребител, да изис­кат тази инфор­мация по съот­вет­ния ред и да се извинят на сега дейс­т­ващите бъл­гар­ски военни пилоти“, под­чер­тават от авиацион­ната общ­ност”, се казва в екс­пер­т­ната позиция.

“Тези мом­чета не са отказали да изпъл­няват своя служебен дълг. Когато те се въз­пол­з­ват от правото си да не правят тренировки поради притес­нения или лошо време, това е тяхно законно право“, каза по Нова телевизия воен­ният минис­тър Красимир Каракачанов.

Според него проб­лемът не бил съз­даден от самите авиатори, а от квалифицирането на деянието им като бунт (такива внушения първи нап­рави вицеп­ремиерът и колега на Каракачанов в коалицията „Обединени пат­риоти” Валери Симеонов и от екс­п­резидента Росен Плев­нелиев– бел. ред.).  Скоро се очаква да дойде комисия, която да провери как могат да се ремон­тират и модер­низират воен­ните ни самолети, сподели той. 

 

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...