Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Българинът тачи държавата мира и семейството, 74% са категорично против гей браковете

Българинът тачи държавата мира и семейството, 74% са категорично против гей браковете

Българинът тачи държавата мира и семейството, 74% са категорично против гей браковете

Най-важните цен­ности за бъл­гарина са семейс­т­вото и мира. По определени теми се фор­мират огромни мнозин­с­тва.

По отношение на ролята на дър­жавата имат превес по-скоро етатис­тки наг­ласи. 

Традиционалис­тки въз­г­леди ясно личат сред бъл­гарите особено в отношението към бежанци, миг­ранти, еднополови бракове, цигани, както и спрямо легализацията на леките нар­котици и прос­титуцията, показ­ват данни на Аген­ция „Тренд“, въз­ложено от Инс­титута за дясна политика. Над 90% от всички анкетирани са на мнение, че образованието и здравеопаз­ването трябва да са напълно без­п­латни, а 86% споделят позицията, че трябва да се гаран­тира минимален доход на всеки човек и че дър­жавата е длъжна да осигури работа на всеки, който иска да работи.

Бъл­гаринът остава силно скеп­тичен към бежанци и миг­ранти– над 80% от всички рес­пон­денти са на мнение, че те не трябва да бъдат допус­кани на територията на страната.

Две трети от всички анкетирани са категорично против гей браковете и въз­мож­ността хомос­кес­куалисти да осиновяват деца.

Отношението към раз­лич­ните мал­цин­с­т­вени групи е диферен­циран. Тур­ците се приемат далеч по-добре от ромите.

68% от всички бъл­гари са на мнение, че всички милионери са нат­рупали богат­с­т­вото си по незаконен път, като само 21% са на обрат­ното мнение.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...