Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Българинът тачи държавата мира и семейството, 74% са категорично против гей браковете

Българинът тачи държавата мира и семейството, 74% са категорично против гей браковете

Българинът тачи държавата мира и семейството, 74% са категорично против гей браковете

Най-важните цен­ности за бъл­гарина са семейс­т­вото и мира. По определени теми се фор­мират огромни мнозин­с­тва.

По отношение на ролята на дър­жавата имат превес по-скоро етатис­тки наг­ласи. 

Традиционалис­тки въз­г­леди ясно личат сред бъл­гарите особено в отношението към бежанци, миг­ранти, еднополови бракове, цигани, както и спрямо легализацията на леките нар­котици и прос­титуцията, показ­ват данни на Аген­ция „Тренд“, въз­ложено от Инс­титута за дясна политика. Над 90% от всички анкетирани са на мнение, че образованието и здравеопаз­ването трябва да са напълно без­п­латни, а 86% споделят позицията, че трябва да се гаран­тира минимален доход на всеки човек и че дър­жавата е длъжна да осигури работа на всеки, който иска да работи.

Бъл­гаринът остава силно скеп­тичен към бежанци и миг­ранти– над 80% от всички рес­пон­денти са на мнение, че те не трябва да бъдат допус­кани на територията на страната.

Две трети от всички анкетирани са категорично против гей браковете и въз­мож­ността хомос­кес­куалисти да осиновяват деца.

Отношението към раз­лич­ните мал­цин­с­т­вени групи е диферен­циран. Тур­ците се приемат далеч по-добре от ромите.

68% от всички бъл­гари са на мнение, че всички милионери са нат­рупали богат­с­т­вото си по незаконен път, като само 21% са на обрат­ното мнение.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...