25 години от кончината на полк. Христо Иванов

Навър­ш­ват се 25 години от кон­чината на дос­той­ния бъл­гар­ски офицер полк. Христо Иванов.

Роден в село Лепица, община Чер­вен бряг. Рем­сист и антифашист. Завър­шил е право в Софийс­кия универ­ситет, а от 19451985 е офицер в Главно политическо управ­ление на БНА.

В целия си съз­нателен живот е убеден комунист, социалист и приятел на Русия. Активен автор на страниците на левия печат.

Пок­лон пред свет­лата му памет!

От семейс­тво Иванови