Нинова: В държавата на управляващите има спокойствие, а в истинската - протести

Живеем в две раз­лични дър­жави. В тази на управ­ляващите, в която по думите им има спокойс­т­вие. В истин­с­ката — всеки месец хората са на улицата и протес­тират, заяви на среща с граж­дани в Раз­г­рад пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова.

Според ГЕРБ те дават път на младите и можещите. Но в деня на будителите младите учени излязоха на протест за унизител­ните условия, в които работят. В паралел­ната дър­жава на Борисов има сигур­ност, в истин­с­ката всеки месец полицаи, пожар­никари са на протест, а пилоти отказ­ват да летят, каза още Нинова. В дър­жавата на правител­с­т­вото пен­сиите рас­тат, а в истин­с­ката пен­сионерите излязоха по площадите с мъката, че няма как да живеят с двеста лева. За ГЕРБ здравеопаз­ването е приоритет, а в истин­с­кия живот бол­ници фалират и лекарите са на улицата, защото не искат да бъдат пребивани, докато спасяват човешки живот. ГЕРБ всеки ден ни убеж­дават, че има икономически рас­теж, излишъци, стабил­ност и прос­перитет. Вие в област Раз­г­рад усетихте ли ги — имате ли сигур­ност, по-лесно ли си плащате смет­ките? Ако ми кажете да, живеем по-добре,веднага си оттег­лям думите, но ако кажете не, нека се хванем заедно и променим това, пред­ложи Нинова. По думите й паралел­ната дър­жава седи сита в кабинетите, а реал­ната е тук-по площадите, на протес­тите, в домовете на хората. Вие сте силата, защото сте истин­ски, освободете се от страха и апатията си. Не е вярно, че нищо не може да се промени. Може. Просто го поис­кайте, призова тя.