Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря02122020

Брой 232, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) У нас не достигат около 450 общопрактикуващи лекари

У нас не достигат около 450 общопрактикуващи лекари

У нас не достигат около 450 общопрактикуващи лекари

В страната вече има недос­тиг на общоп­рак­тикуващи лекари и той е около 450 специалисти, предуп­реди във Варна зам.-председателят на Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз (БЛС) Галинка Пав­лова, по време на кръгла маса по проб­лемите на здравеопаз­ването. По думите ѝ същата е кар­тината и за док­торите от раз­лич­ните специал­ности. Има населени места и цели региони, където обез­печеността с лекари е едва около 20 %, би тревога Пав­лова. Като особено критична тя посочи ситуацията в Тър­говище, Смолян, Раз­г­рад. В извън­бол­нич­ната помощ недос­тигът на специалисти също започва да става критичен, допълни тя. Пав­лова отчете, че близо една трета от лекарите са на въз­раст над 50 години, освен това голяма част от тях работят почасово. Започ­наха да се нат­руп­ват и финан­сови проб­леми в общин­с­ките диагностично-консултативни цен­т­рове, каза още Пав­лова. Според нея за излизане от кризата е необ­ходимо да има промяна в нор­матив­ната уредба, която да поз­воли общините да имат право да се грижат за своята соб­с­т­веност. Недос­тиг има и на медицин­ски сес­три, и на акушерки, допълни Райна Боя­джиева, пред­седател на Район­ната колегия на Бъл­гар­с­ката асоциация на специалис­тите по здравни грижи. Тя посочи, че във Варна най-възрастната работеща акушерка е на 78 години. Основ­ните проб­леми за намирането на кадри са нис­ките стар­тови зап­лати от 500600 лв. и лип­сата на ясна пер­с­пек­тива за раз­витие, посочи тя.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...