Корнелия Нинова: ГЕРБ отново издава присъди вместо съда

Корнелия Нинова: ГЕРБ отново издава присъди вместо съда

Страната ни вече плати стотици хиляди по дела в Страсбург заради този порочен модел, припомни лидерката на БСП

“За пореден път пред­с­тавител на ГЕРБ издава присъди, вместо съда. Г-жа Менда Стоянова заяви, че скоро ще бъде доказано купуване на гласове от депутата Манол Генов. Питаме — откъде г-жа Стоянова е запоз­ната с доказател­с­т­вата по делото и влияе ли тя на изхода на раз­с­лед­ването?“ Това заявява пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова, цитирана от прес­цен­търа на пар­тията.

Нинова припомни, че в правова дър­жава това е прес­тъп­ление.

“Не се изненад­ваме, защото това е моделът ГЕРБ. Той се изразяваше в осъж­дане на бъл­гар­ски лекари от трибуната на НС от г-н Цветанов. Те се оказаха невинни“, под­черта тя. По ней­ните думи Бъл­гария с парите на данъкоп­лат­ците изп­лаща стотици хиляди левове заради ГЕРБ, след като сме осъдени в Страс­бург.

“По същия начин беше зак­лей­мяван кметът на Асенов­г­рад Емил Караиванов. Днес всички обвинения към него са снети, но никой от ГЕРБ не понесе отговор­ност за очер­няне името му без съд и присъда. В същото време депутатът от ГЕРБ Делян Доб­рев, със свален имунитет и пов­диг­нато обвинение, който е в основата на “Кум­гейт“ в Хас­ково, е защитаван и въз­х­валяван от депутатите на ГЕРБ, които отказаха да го освободят от НС. Кметът на Хас­ково си е на поста. Ето от този модел ГЕРБ искаме да се освободим. Всички техни заподоз­рени и обвиняеми са чисти и невинни“, каза още Нинова. Според нея всеки, който се осмели да критикува властта, е осъж­дан пред­варително, без съд и присъда. “Това е пълно унищожаване на правовата дър­жава, заличаване на инс­титуциите и налагане на модела — една партия-една дър­жава“, заяви пред­седателят на БСП