Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Въздухът ни е рекордно мръсен, а пикът тепърва предстои

Въздухът ни е рекордно мръсен, а пикът тепърва предстои

Въздухът ни е рекордно мръсен, а пикът тепърва предстои

Въз­духът у нас е рекор­дно мръсен, а пикът се задава в близ­ките месеци. Очаква се най-голямо да е замър­сяването през декем­ври и януари. От Инс­пек­цията по окол­ната среда и водите отчитат завишени в пъти нива на замър­сяване в 8 бъл­гар­ски града. През изминалата сед­мица най-високи показатели са отчетени в Горна Оряховица. В три столични квар­тала стой­нос­тите също са над нор­мата. Във Видин, Смолян, Плов­див и Шумен ситуацията е иден­тична. През зимата винаги въз­духът е по-мръсен, предуп­реж­дават екс­перти. Сред причините са отоп­лението на твърди и течни горива, неб­лагоп­рият­ните метеорологични условия, сред които и мъг­лата, комен­тира „Нова телевизия”. В мал­ките населени места основ­ният замър­сител е отоп­лението, а в големите градове това е тран­с­пор­тът. Най-замърсените градове са Видин, Мон­тана, София. Най-чист е въз­духът в Девня, Димит­ров­г­рад и част от Варна.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...