Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) ДПС ще подкрепи вота на недоверие срещу кабинета „Борисов 3”

ДПС ще подкрепи вота на недоверие срещу кабинета „Борисов 3”

ДПС ще подкрепи вота на недоверие срещу кабинета „Борисов 3”

ДПС ще под­к­репи вота на недоверие към кабинета, който под­готвя БСП. Това пред БНТ зам.-председателят на Народ­ното съб­рание Нигяр Джафер. По думите й тази сед­мица ръковод­с­т­вото на пар­тията ще обсъди темата на вота. Според нея сек­торите “Сигур­ност“ и “Здравеопаз­ване“ винаги “плачат за вот на недоверие“.

По думите й Бюджет 2018 е бюджет на отложената реформа. “Моето твър­дение е, че няма философия. Няма как да има прием­с­т­веност, когато минис­т­рите се сменят на 6,7 месеца и всеки след­ващ отрича пред­ход­ния. Това е бюджет, с който управ­ляващите се опит­ват да си осигурят повече спокойс­т­вие. Нито пациен­тите ще получат по-качествено здравеопаз­ване, нито работещите ще получат по-добро зап­лащане, защото това е бюджет на отложената реформа“, посочи зам.-председателят на пар­ламента.

Вотът на недоверие към правител­с­т­вото е тест към всички политически сили, които се заявяват като опозиция. За тези 6 месеца управ­ление и Воля, и ДПС, във важни гласувания, под­к­репиха управ­ляващото мнозин­с­тво.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Станис­лав Владимиров по БНТ. По думите му след раз­говорите с тези политически сили ще се прецени в кой сек­тор да бъде поис­кан вот на недоверие. „Коруцията е най-големият бич за нашето общес­тво. Няма изс­лед­ване или док­лад, свър­зан с коруп­цията от ЕК, в който Бъл­гария да не се посочва като най-корумпираната дър­жава в Европа”, заяви Владимиров.

От години управ­лява ГЕРБ и няма как те да не носят отговор­ност и вина за нес­п­равянето с коруп­цията”, под­черта Владимиров. Социалис­тът под­черта, че друг проб­лемен сек­тор е здравеопаз­ването. „Ние сме най-болната нация в Европа. Получаваме най-лошата помощ. Изчез­ват бол­ници, не само в малки общини, а и в облас­т­ните ни цен­т­рове. Почти няма бол­ници в Родопите”, посочи Владимиров. От управ­ляващите вчера бяха категорични, че мнозин­с­т­вото е стабилно и вотът няма да мине.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...