Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 74, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Македонската църква е готова, да признае Българската църква за своя майка

Македонската църква е готова, да признае Българската църква за своя майка

Македонската църква е готова, да признае Българската църква за своя майка

Македон­с­ката архиепис­копия е готова да приз­нае Бъл­гар­с­ката пат­риар­шия за своя църква-майка, става ясно от писмо на Синода в Скопие, прието на 9 ноем­ври и адресирано до бъл­гар­с­кия синод. Докумен­тът беше показан в предаването „Вяра и общес­тво” по БНТ от неговия водещ Горан Благоев, пише Епицен­тър. Пис­мото, под­писано от Македон­с­кия архиепис­коп Стефан, може да се окачес­тви като „исторически документ”, защото в него за първи път Македон­с­ката архиепис­копия говори за нейна църква-майка.

Милен Врабев­ски – биз­нес­мен и общес­т­веник, е предос­тавил пис­мото на БНТ, но той пот­върди, че е учас­т­вал и в напис­ването му. Важ­ното е сега да пад­нат духов­ните граници и да си сът­руд­ничим. Има една нас­т­ройка в общес­т­вото — БПЦ да поеме тази отговор­ност и да бъде църква-майка на македон­ците. Под­к­репа за тази идея даде дядо Пратений, игумен на Бигор­с­кия манас­тир. Вяр­вам, че БПЦ ще защити своя макар и бивш диоцез. Трябва да покажем как нещата могат да се случ­ват, посочи Врабев­ски. Той раз­каза, че македон­ски архиереи са нап­равили обиколка в Бъл­гария, за да сон­дират позиции. Това е смела и дос­тойна позиция на Македон­с­ката правос­лавна цър­ква. Трябва да се намеси и духов­ният баща на нацията — пат­риар­хът и да се приз­нае автокефал­ност на Македон­с­ката цър­ква, нас­тоя Врабев­ски.

Той призова да под­хож­даме с тър­пение към съб­ратята си македонци, защото те живеят в една изк­ривена среда, а оцеляването им в нея кос­тва много. В предаването учас­тва и Любомир Младенов, бивш шеф на Дирек­цията по вероиз­поведанията. Той припомни, че този процес на сближаване между двете цър­кви върви макар и трудно от 20 години. Сега момен­тът е изк­лючително благоп­риятен. Това писмо на Македон­с­ката цър­ква под­к­репя в духовен план Договора за доб­росъсед­с­тво, който вече под­писаха двете правител­с­тва, посочи Любомир Младенов. Това писмо е важен исторически шанс за нашата цър­ква, който не трябва да бъде проиг­ран. За първи път Македон­с­ката цър­ква приз­нава бъл­гар­с­ката за църква-майка, категоричен бе водещият Горан Благоев.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Котка, спасила човек, бе назначена за временен полицейски началник

Полицейс­кото управ­ление на япон­с­кия град Тояма наз­начи за един ден за свой начал­ник кот­ката Коко, която миналата година помогна да бъде спас…

Прочети още:

Loading...

Земеделие