Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Евростат: Близо половината деца в България са в риск от бедност и социално изключване

Евростат: Близо половината деца в България са в риск от бедност и социално изключване

Евростат: Близо половината деца в България са в риск от бедност и социално изключване

Почти половината деца в Бъл­гария са живели в риск от бед­ност и социално изк­люч­ване през 2016 г, предуп­реж­дават данни на европейс­ката статис­тическа служба Еврос­тат, пуб­ликувани по повод Светов­ния ден на децата 20 ноем­ври.

Страната ни е на пред­пос­ледно място в Евросъюза с 45,6 % от хората до 18-годишна въз­раст, които са в риск от бед­ност. След Бъл­гария е само Румъния с 49,2 на сто. В дъното на класацията са още Гър­ция, Унгария, Испания и Италия.

На другия полюс са Дания, Фин­лан­дия и Словения. През миналата година общо 24,8 милиона деца в ЕС, или 26,4 % от населението до 18-годишна въз­раст, са в риск от бед­ност и социално изк­люч­ване, сочат още тревож­ните данни. Това означава, че те са живели в домакин­с­тва с поне едно от след­ните три условия – в риск от бед­ност заради ниски доходи, тежки материални лишения или много нисък интен­зитет на трудова заетост, посочва Еврос­тат. Делът на децата в риск е намалял много леко през пос­лед­ните години – от 27,5 % през 2010 г. до 26,4 на сто през 2016 г. Тен­ден­цията е в сила за почти всички страни от ЕС. Най-голямо увеличение на децата в риск от бед­ност и социално изк­люч­ване е налице в Гър­ция – от 28,7 на сто през 2010 г. до 37,5 % през 2016 г. Нарас­т­ване на дела има също в Кипър – със 7,8 процента, както и в Швеция и Италия.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие