Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Делото за радикален ислям продължава в Пловдивския апелативен съд

Делото за радикален ислям продължава в Пловдивския апелативен съд

Делото срещу Ахмед Муса за раз­п­рос­т­ранение на радикален ислям продъл­жава в Плов­див­с­кия апелативен съд. По пов­диг­натите спрямо под­съдимия обвинения за проповяд­ване на антидемок­ратична идеология, за членуване в край­ната организация “Ал Уакф ал Ислями“ и за призиви към вер­ска омраза, магис­т­ратите му наложиха общо наказание две години лишаване от свобода, а неговите съучас­т­ници бяха освободени от наказателна отговор­ност и им беше наложено админис­т­ративно наказание — глоба. Делото се раз­г­лежда за втори път, след като Вър­хов­ният касационен съд отмени присъдата на Плов­див­с­кия апелативен съд и го върна за ново раз­г­леж­дане от друг съдебен със­тав. В пър­вото заседание съдът наз­начи съдебно-техническа, както и ком­п­лек­сна тюр­кологична, арабис­тка и теологическа екс­пер­тиза, която да установи раз­личията в ислям­с­ката религия и същ­ността на религиоз­ните учения ханефизам, салафизам и уахабизам.

Теологът Сафер Хасанов не е изгот­вил своята част от ком­п­лек­с­ната екс­пер­тза поради други ангажименти от личен и професионален харак­тер. Заради това от прокуратурата поис­каха заличаването му от делото, комен­тира Би Ти Ви. От защитата на обвиняемите обаче се противопос­тавиха на това искане, тъй като ком­п­лек­с­ната екс­пер­тиза е от изк­лючителен харак­тер за решаване на казуса.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде ув…

Прочети още:

Loading...