Международен екип от ветеринари преглежда лъвовете в Разград

Меж­дународен екип от ветеринарни лекари на фон­дация “Четири лапи“ прег­леж­даха лъвовете в зоопарка в Раз­г­рад вчера. Акцията за живот­ните е част от сключено споразумение между организацията и кмета на общината д-р Вален­тин Василев за подоб­ряване на условията за нас­танените в зоопарка животни, обясни Явор Гечев от фон­дация “Четири лапи“, цитиран от БТА. Клет­ките на живот­ните отговарят на минимал­ните изис­к­вания

В раз­г­рад­с­кия зоопарк се отг­леж­дат пет въз­рас­тни лъва. Гечев уточни, че медицин­ски прег­лед на живот­ните никога досега не е правен. Той посочи, че екипът от специалисти ще извърши обс­тоен прег­лед на живот­ните, за да се установи дали те страдат от заболявания, които налагат лечение или друга лекар­ска намеса.