Каракачанов защити шефа на агенция, сниман с тениска „Вермахт”

Каракачанов защити шефа на агенция, сниман с тениска „Вермахт”

Омръзна ми да се занимават с хората с бельото им, с тенис­ките им. Остава да вадим на показ слипове и бан­дажи! Това е глупост! Значи ли, че думата “Вер­хамхт“ не трябва да се изписва?! Къде виж­дате на фланел­ката фашис­тки сим­воли, пречупен кръст?!… Има рок групи с какви ли не сим­воли… Кажете ми, къде на тая фланелка има нацис­тки сим­воли?”

Така минис­търът на отб­раната и лидер на ВМРО  комен­тира снимка, раз­п­рос­т­ранена в интер­нет, на която Петър Харалам­пиев, пред­седател на Дър­жав­ната аген­ция за бъл­гарите в чуж­бина, е сниман с тениска на гер­ман­ска рок група, носеща името „Вер­махт” (на армията по времето на Хит­лер – бел. ред.).

“По-добре да комен­тираме работата на Аген­цията за бъл­гарите в чуж­бина, откол­кото тенис­ката на някого…“, въз­мути се Каракачанов.