Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът е на официално посещение в Кипър

Президентът е на официално посещение в Кипър

Президентът е на официално посещение в Кипър

Вчера дър­жав­ният глава Румен Радев започна своето двуд­невно официално посещение в Репуб­лика Кипър, съобщи сай­тът на Президен­т­с­т­вото. По време на посещението Радев и ръководената от него делегация ще проведат срещи с кипър­с­кия дър­жавен глава Никос Анас­тасиадис, пред­седателя на пар­ламента на Репуб­лика Кипър Демет­рис Силурис, архиепис­копа на Кипър Хрисос­томос II и рек­тора на Универ­ситета на Кипър проф. Кон­с­тан­тинос Хрис­тофидес.

През пър­вия ден от визитата дър­жав­ният глава се срещна с пред­с­тавители на бъл­гар­с­ката общ­ност в Кипър. Президен­тът Румен Радев ще вземе учас­тие и в тър­жес­т­веното отк­риване на улица, носеща името на Васил Лев­ски, в Лакатамия, Никозия.

В кипър­с­ката столица Румен Радев ще наг­ради с орден „Мадар­ски кон­ник“ I степен заместник-председателя на Пан­кипър­с­ката федерация на труда (ПЕО) и минис­тър на труда и социал­ната сигур­ност на Репуб­лика Кипър в периода 20082013 г. Сотирула Харалам­бус за ней­ния принос за раз­витието на българо-кипърските отношения в социал­ната област и защитата на трудовите и социални права на бъл­гарите, работещи в Репуб­лика Кипър.

По време на посещението ще бъдат под­писани Прог­рама за сът­руд­ничес­тво в областта на образованието, науката, кул­турата, младежта и спорта между правител­с­т­вата на Бъл­гария и Кипър за периода 20182021 г. и Меморан­дум за раз­бирател­с­тво в областта на мор­с­кото дело.

Румен Радев ще изнесе лек­ция пред студенти на тема „Европа – по пътя на дигитал­ното бъдеще“.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...