Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Светият синод единодушно взе решение да помогне установяването на канонически статут на МПЦ.

Светият синод единодушно взе решение да помогне установяването на канонически статут на МПЦ.

Светият синод единодушно взе решение да помогне установяването на канонически статут на МПЦ.

Поемаме протег­натата ръка на Македония, защото те са наши братя, наш народ, ще се стремим да запазим неговото един­с­тво, заяви пат­риарх Неофит

Свети апос­тол Павел учи за Цър­к­вата, че е тяло Хрис­тово, като казва: „И кога страда един член (от тялото Хрис­тово), страдат с него всички членове; кога се слави един член, рад­ват се с него всички членове”(I Кор. 12:26).

§ 1. — Св. синод на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква – Бъл­гар­ска пат­риар­шия в заседанието си на 27.11.2017 г. — пълен със­тав, раз­г­леда писмо вх. № 676/14.11.2017 г. на Македон­с­кия архиепис­коп Стефан, пред­седател на Св. синод на МПЦ.

Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква – Бъл­гар­ска пат­риар­шия, никога не е била без­раз­лична към страданията на Македон­с­ката правос­лавна цър­ква, поради което след нап­равени разис­к­вания

Св. синод единодушно РЕШИ:

При положение че МПЦ приз­нава БПЦБП за своя Майка — Цър­ква, БПЦБП със съз­нание за своя свещен дълг поема ангажимента да окаже пълно съдейс­т­вие, като ходатайс­тва и се зас­тъпва пред Помес­т­ните правос­лавни цър­кви, пред­п­риемайки всичко необ­ходимо за установяването на канонически статут на МПЦ.

§ 2. – Във връзка с пред­ход­ното решение

Св. синод РЕШИ:

Определя Синодална архиерейска комисия за преговори с МПЦ и останалите Помес­тни правос­лавни цър­кви за установяването на канонически статут на МПЦ в със­тав: Старозагор­ски мит­рополит Кип­риан – пред­седател, и членове: Лов­чан­ски мит­рополит Гав­риил, Плов­див­ски мит­рополит Николай, Западно– и Сред­ноев­ропейски мит­рополит Антоний, Вар­нен­ски и Великоп­рес­лав­ски мит­рополит Йоан, Нев­рокоп­ски мит­рополит Серафим, Русен­ски мит­рополит Наум и Врачан­ски мит­рополит Григорий.

По-рано вчера в отговор на въп­рос на БГНЕС пат­риарх Неофит заяви, че трябва да се поеме протег­натата ръка на Македония. „Това е най-малкото, защото те са наши братя, наш народ. Ще се стремим да запазим неговото един­с­тво“, заяви пат­риарх Неофит на влизане в Светия синод. Пат­риар­хът и синодал­ните мит­рополити се съб­раха днес на поредно заседание на зим­ната сесия, на което раз­г­ледаха пис­мото на Македон­с­ката правос­лавна цър­ква – Охрид­ска архиепис­копия (МПЦ-ОА) от 14 ноем­ври. В него тя моли да бъде приз­ната като независима цър­ква, а също така иска Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква да стане нейна Църква-Майка. Пред Синодал­ната палата въп­реки студеното време и дъжда множес­тво граж­дани се съб­раха вчера сут­ринта на мъл­чаливо бдение в под­к­репа на искането Бъл­гар­с­ката пат­риар­шия да бъде Църква-Майка на Македон­с­ката архиепис­копия.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...