Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Продължават протестите на надзирателите в затворите и съдебната охрана

Продължават протестите на надзирателите в затворите и съдебната охрана

Продължават протестите на надзирателите в затворите и съдебната охрана

Над­зиратели и съдебни охранители от 22 града излязоха отново на протест пред съдеб­ните палати в големите облас­тни градове. Служителите нас­тояват за 20 процен­тно увеличение на зап­латите, подоб­ряване на условията на труд и актуализиране на щата. Първи на мъл­чалив протест пред сградата на окръж­ния съд излязоха във Враца. Над­зиратели и съдебни охранители припом­ниха, че от началото на годината зап­латите им са били увеличени с 5 на сто, а отпус­натите от правител­с­т­вото 100 милиона за полицаите, са довели до раз­деление и противопос­тавяне на служители, наз­начени по един и същи закон за МВР. Според син­дикатите преговорите с Минис­тер­с­т­вото на правосъдието продъл­жават вече шести месец. От минис­тер­с­т­вото заявиха, още в понедел­ник, че исканията за увеличение на зап­латите са преп­ратени към финан­совия минис­тър. Ивайло Григоров, член на Син­дикат на служителите в зат­ворите: „15-и ден Минис­тер­с­т­вото на финан­сите не намира отговор на пис­мото и не се отговаря на Минис­тер­с­тво какво се случва и ще бъде ли намерено обез­печение на нашите искания.“ На този фон служителите раз­казаха, че проб­лемите в сек­тора се задъл­бочават заради лип­сата на кадри и социални придобивки. На 10 фев­руари ще стане ясно къде и кога ще се проведе национал­ният протест. Син­дикатите се заканиха, че ще има демон­с­т­рации и по време на визитите на минис­три на правосъдието от страни членки на ЕС.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...