Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Тома Томов: Китай се развива неудържимо, скоро ще задмине САЩ

Тома Томов: Китай се развива неудържимо, скоро ще задмине САЩ

Конвенцията – картонена къщичка, подържана от борисов и Станишев, образно обясни известният журналист

“Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е кар­тонена къщичка, под­дър­жана от едната страна от Бойко Борисов, а от другата от Сер­гей Станишев“.

Това заяви в студиото на БиТиТи жур­налис­тът анализатор и депутат от БСП Тома Томов.

“Аз не съм член на БСП и съм от граж­дан­с­ката квота. Не мога да комен­тирам какво става вътре в пар­тията. Аз лично съм против Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Този документ има едни прек­расни 30 страници, но другите обяс­нителни 70 страници са нещо страшно. Бъл­гар­с­кото общес­т­вено мнение е много по-важно от мнението на ПЕС. Под­черта Тома Томов в сут­реш­ния блок на БТВ.  

Това, което стана в Софийс­кия универ­ситет по отношение на Кон­вен­цията, не се е виж­дало от времето на спасяването на евреите.  Не може социн­терна да дик­тува. Европейс­ките социалис­тически пар­тии  се раз­пад­наха за това. 

“В Европа видяхме огромен провал на френ­с­ката социалис­тическа пар­тия, благодарение на Фран­соа Оланд. В Гер­мания видяхме също огромен провал на ГСДП. Мар­тин Шулц се провали с гръм и трясък. Не само Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е виновна за тези провали. Бъл­гар­с­кото общес­тво иска да се чуе неговия глас и не иска да му се налага чуждо мнение. Аз лично под­к­репям линията на Кор­нелия Нинова и съм убеден, че не трябва да приемаме тази кон­вен­ция“, категоричен беше Томов.

“Никой не може да каже какво ще стане в Европа, докато няма стабилно правител­с­тво в Гер­мания. В момента имаме един силен лидер в лицето на Еманюел Мак­рон. Трябва да изчакаме Ангела Мер­кел да изг­ради едно работещо правител­с­тво и тогава да мис­лим за решаване на европейс­ките проб­леми, включително и нашето учас­тие в еврозоната и Шен­ген“, добави той.

“Аз лично не харес­вам Тръмп. Но той върна 350 милиарда инвес­тиции за една година. Всеки месец в САЩ се отварят по 200 000 нови работни места. Но имам чув­с­т­вото, че някой го държи пос­тоянно за гушата. Твоето поколение му пред­с­тои да изживее една много студена война. Това, което ние преживяхме, смаза живота на десетки милиони и това вероятно ще се случи през идните десетилетия“. Според Томов, Китай се раз­вива неудър­жимо и само след няколко години икономиката му ще зад­мине САЩ, което ще е пред­пос­тавка за противобор­с­тво и във воен­ната сфера, което пот­вър­ж­давало тезата му за нова студена война. 

Според мен ни пред­с­тои нова Студена война. Ние преживяхме една такава ужасна война и ни чака нова. В САЩ има вът­решни битки и схватки. Тръмп е като риба, към която е насочен хар­пун. Според мен ръката, която държи хар­пуна, до края на годината ще натисне спусъка. Въп­росът е дали Тръмп ще оцелее или неговите опоненти ще изгубят. Според мен тези схватки ще продъл­жат до ноем­ври. Едва след това ще раз­берем дали ще има импийч­мънт на Тръмп или той ще оцелее“, прог­нозира Томов.

“Аз съм песимист за бъдещето на Бал­каните. Тук е нат­рупана много история. Ние трябва да прегър­нем Македония. Това е така, но нещата са много сложни. Тур­ция е осъдена на величие. Бъл­гария трябва да се съоб­разява с Тур­ция. Да си мис­лим, че можем да бъдем пос­ред­ник между Тур­ция и Европа е малко смешно“, завърши жур­налис­тът.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...