Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Светлана Шаренкова: С позицията по Истанбулската конвенция БСП защити българския народ

Проф. Светлана Шаренкова: С позицията по Истанбулската конвенция БСП защити българския народ

Проф. Светлана Шаренкова: С позицията по Истанбулската конвенция БСП защити българския народ

Общес­т­вото жадува за връщане на изкон­ните човешки, хрис­тиян­ски цен­ности. Не мисля, че Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е тол­кова страшна, но явно е много лицемерна и префинено ни подава нещо, което е извън нашия цивилизационен код и същ­ност. От тази гледна точка ме радва  най-много  реак­цията на Светия синод.” Това заяви по Канал 3 Свет­лана Шарен­кова, член на Национал­ния съвет на БСП. Тя добави, че подобна реак­ция от страна на БПЦ не имало от времето на спасяването на бъл­гар­с­ките евреи. „Това трябва да покаже на Бойко Борисов, преди всичко, смирение”, добави тя.

Шарен­кова припомни, че анг­лийс­кият пос­ланик заяви на дис­кусията за кон­вен­цията в Софийс­кия универ­ситет, че сега прирав­няват законодател­с­т­вото си и един ден, може би, ще ратифицират документа. „Тур­ция е ратифицирала кон­вен­цията, но за миналата година има 7000 изчез­нали жени. Колко има в зат­вора без съд и присъда — интелек­туалци, лекари и пр. Къде сме– на изток или на запад”, попита Шарен­кова. По думите й левите пар­тии в Европа, които останаха да печелят доверие, са само бъл­гар­с­ката, пор­тугал­с­ката и британ­с­ката. “Общото между тях е, че водят политика, раз­лична от налаганата от ПЕС. През пос­лед­ните дни Сер­гей Станишев прес­кача от телевизия в телевизия и защитава ратификацията на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Да, той има право на лично мнение, но всъщ­ност се превърна в най-верния защит­ник на ГЕРБ и на Борисов по спор­ния документ“, комен­тира Свет­лана Шарен­кова. Тя бе категорична, че реак­цията на Кор­нелия Нинова и на БСП по отношение на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, е в полза на бъл­гар­с­кия народ и на национал­ната иден­тич­ност.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...