Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Спецсъдът отстрани от длъжност Марин Рачев

Спецсъдът отстрани от длъжност Марин Рачев

Спецсъдът отстрани от длъжност Марин Рачев

Специализираният съд отс­т­рани от длъж­ност кмета на Сеп­тем­ври Марин Рачев и негов под­чинен. Мотивите – двамата могат да влияят на раз­с­лед­ването, ако останат на работа. Кметът Марин Рачев е обвинен в сключ­ване на неиз­годна сделка и умиш­лена без­с­топан­с­т­веност. Цял ден стотина души от Сеп­тем­ври и кметове на окол­ните села останаха около и в сградата на съда в под­к­репа на кмета.

Съдът прие мотивите на обвинението, че Марин Рачев може да окаже влияние на свидетелите от общината и да укрие документи или да ги под­п­рави. За мен решението не съот­вет­с­тва на доказател­с­т­вата, които се пред­с­тавиха в днеш­ното заседание, и заради това ще обжал­ваме решението в законово установения срок, комен­тира отс­т­раненият кмет.

Прокуратурата също в искането си не сочи кон­к­ретни имена, на които ще бъде въз­дейс­т­вано. Всички тези неща в НК, ако се спаз­ват някакви норми, като се правим на европейци, би след­вало да са кон­к­ретизирани и доказани, заяви адвокат Васил Василев, защит­ник на Марин Рачев. Според него тези случаи на отс­т­раняване от длъж­ност тепърва започ­ват. Аргумен­тите му – законовите изменения от 5 ноем­ври миналата година дават много власт на Специализирания съд, който един­с­т­вено може да ги гледа, комен­тира Василев.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...