Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) НСС ще разследва смъртта на сина на Ивайло Московски

НСС ще разследва смъртта на сина на Ивайло Московски

НСС ще разследва смъртта на сина на Ивайло Московски

Прокуратурата вече е образувала досъдебно произ­вод­с­тво във връзка със смъртта на 4-годишния син на минис­търа на тран­с­порта Ивайло Мос­ков­ски — Крис­тиян, в Боровец, като раз­с­лед­ването на случая е въз­ложено на Национална след­с­т­вена служба, обявиха в прес­съоб­щение от дър­жав­ното обвинение. По повод пос­тъпили множес­тво запит­вания от медии относно инцидент на 02.02.2018 г. в к. к. „Боровец“, прес­цен­търът на ПРБ съоб­щава, че Досъдеб­ното произ­вод­с­тво е образувано на 02.02.2018 г. по реда на чл.212 ал.2 НПК с пър­вото дейс­т­вие по раз­с­лед­ването на раз­с­лед­ващ полицай от ОД МВР София — оглед на мес­топ­роиз­шес­т­вие, за това, че на същата дата, около 15.00 ч., в зем­лището на курор­тен ком­п­лекс „Боровец“, област София, е причинена по неп­ред­паз­ливост смъртта на Крис­тиян Ивай­лов Мос­ков­ски– прес­тъп­ление по чл.122 ал.1 НК. Пър­воначал­ните и неот­ложни дейс­т­вия са док­лад­вани на Окръжна прокуратура — София, под чието наб­людение е започ­нало и се води досъдеб­ното произ­вод­с­тво, се казва още в съоб­щението. В хода на раз­с­лед­ването са извър­шени пет огледа на мес­топ­роиз­шес­т­вие, раз­питани са седем свидетели, изгот­вена е съдеб­номедицин­ска екс­пер­тиза на труп, изис­кана е справка от „КАТ-ПП“ при ОД МВР София, въз­ложени са оперативно издир­вателни мероп­риятия. По делото следва да бъдат раз­питани голям брой свидетели и да бъдат наз­начени множес­тво съдебни екс­пер­тизи и други дейс­т­вия по раз­с­лед­ването, част от които изис­к­ват и специфични знания за раз­решител­ния режим и правилата за пол­з­ване на моторни шейни. По пред­ложение на админис­т­ратив­ния ръководител на Окръжна прокуратура — София и наб­людаващия прокурор, с пос­танов­ление на глав­ния прокурор от 07.02.2018 г., раз­с­лед­ването по делото е въз­ложено на Национална след­с­т­вена служба.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие