Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 277, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова алармира за политически репресии срещу социалисти

Корнелия Нинова алармира за политически репресии срещу социалисти

Корнелия Нинова алармира за политически репресии срещу социалисти

От опозицията искат глав­ният прокурор да провери район­ното обвинение в Шумен, откъдето са изис­к­вани данни за членовете на пар­тията и за делегати на пар­тийни форуми

Заради раз­с­лед­ване на кадър на БСП от страна на “Икономическа полиция“ в Шумен лидерът на социалис­тите Кор­нелия Нинова се обърна с остро питане към глав­ния прокурор Сотир Цацаров.

От БСП нас­тояват за спешна проверка на прокуратурата в Шумен. Според Кор­нелия Нинова става дума за политическа самораз­п­рава.

По-късно лидерът на БСП раз­каза случая и във фейс­бук. Ето какво написа Кор­нелия Нинова в социал­ната мрежа:

 „Обръщаме се към глав­ния прокурор Сотир Цацаров да наз­начи вът­решна проверка в Район­ната прокуратура в Шумен. Имаме няколко въп­роса: на какво основание Район­ната прокуратура е раз­поредила на МВР-Шумен и то на „Противодейс­т­вие на икономичес­ката прес­тъп­ност“ на МВР да води раз­с­лед­ване и да изис­ква от Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия на БСП инфор­мация– кои лица са присъс­т­вали на делегат­ски съб­рания на БСП, кои лица са учас­т­вали в общин­ски съвети на БСП. На какво основание искат инфор­мация за член­с­тво на хора в БСП? Изпол­з­вана ли е в този случай прокуратурата в Шумен за политическа поръчка? Към минис­търа на вът­реш­ните работи: от кога „Противодейс­т­вие на икономичес­ката прес­тъп­ност“ не се занимава с коруп­ция, а с раз­с­лед­ване кой е член на БСП. Вчера излезе док­лада на Меж­дународ­ния валутен фонд, според който сме на първо място по сива икономика. И икономическа полиция, вместо да се занимава с това, прави цяло раз­с­лед­ване– кои са членовете на БСП и кои са учас­т­вали в нейни пар­тийни форуми. През пос­лед­ните години се упраж­нява натиск и реп­ресии над граж­дани, изнуд­ване и натиск над малък и среден биз­нес, натиск над инакомис­лещи – ако кажеш нещо срещу властта, върху теб се изсипва цялата дър­жавна машина, увол­няват от работа, пращат ти НАП, „Мит­ници“, всички дър­жавни служби. В сър­цето на Европа, по време на пред­седател­с­т­вото на Европа, цари без­законие и дик­татура. Искаме да кажем на тези хора, че всеки бъл­гар­ски граж­данин, който бъде под­ложен на това, независимо от коя пар­тия е, всяка малка или средна фирма, биз­нес, който бъде под­ложен на това, ще има нашата защита с всички законови бъл­гар­ски и европейски сред­с­тва. Защото това е борба и за свобода на слово, за раз­лично мнение, за демок­рация и плурализъм”.

Икономика

Земеделците ще получат близо

Земеделците ще получат близо

1 млрд. лв. субсидии за земеделците до юни

ДФ “Земеделие“ пуб­ликува графика за плащанията по всички схеми за под­помагане на произ­водителите Б…

Прочети още:

Loading...

Култура

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

190 години от рождението на знаменития художник

Роден е на 23 януари 1832 г. в Париж, като пър­вороден син в семейс­т­вото на минис­тер­ски чиновн…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Младата българска тенисистка с втора победа на Откритото първенство в Австралия

Младата тенисис­тка Денис­лава Глуш­кова продъл­жава с великолепн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Гоце беше войвода на войводите...

Гоце беше войвода на войводите...

Историята на последната снимка на Гоце Делчев, направена през февруари 1903 г. в пещерата Капе в подножието на планината Али Ботуш

През 1929

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...