Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова алармира за политически репресии срещу социалисти

Корнелия Нинова алармира за политически репресии срещу социалисти

Корнелия Нинова алармира за политически репресии срещу социалисти

От опозицията искат глав­ният прокурор да провери район­ното обвинение в Шумен, откъдето са изис­к­вани данни за членовете на пар­тията и за делегати на пар­тийни форуми

Заради раз­с­лед­ване на кадър на БСП от страна на “Икономическа полиция“ в Шумен лидерът на социалис­тите Кор­нелия Нинова се обърна с остро питане към глав­ния прокурор Сотир Цацаров.

От БСП нас­тояват за спешна проверка на прокуратурата в Шумен. Според Кор­нелия Нинова става дума за политическа самораз­п­рава.

По-късно лидерът на БСП раз­каза случая и във фейс­бук. Ето какво написа Кор­нелия Нинова в социал­ната мрежа:

 „Обръщаме се към глав­ния прокурор Сотир Цацаров да наз­начи вът­решна проверка в Район­ната прокуратура в Шумен. Имаме няколко въп­роса: на какво основание Район­ната прокуратура е раз­поредила на МВР-Шумен и то на „Противодейс­т­вие на икономичес­ката прес­тъп­ност“ на МВР да води раз­с­лед­ване и да изис­ква от Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия на БСП инфор­мация– кои лица са присъс­т­вали на делегат­ски съб­рания на БСП, кои лица са учас­т­вали в общин­ски съвети на БСП. На какво основание искат инфор­мация за член­с­тво на хора в БСП? Изпол­з­вана ли е в този случай прокуратурата в Шумен за политическа поръчка? Към минис­търа на вът­реш­ните работи: от кога „Противодейс­т­вие на икономичес­ката прес­тъп­ност“ не се занимава с коруп­ция, а с раз­с­лед­ване кой е член на БСП. Вчера излезе док­лада на Меж­дународ­ния валутен фонд, според който сме на първо място по сива икономика. И икономическа полиция, вместо да се занимава с това, прави цяло раз­с­лед­ване– кои са членовете на БСП и кои са учас­т­вали в нейни пар­тийни форуми. През пос­лед­ните години се упраж­нява натиск и реп­ресии над граж­дани, изнуд­ване и натиск над малък и среден биз­нес, натиск над инакомис­лещи – ако кажеш нещо срещу властта, върху теб се изсипва цялата дър­жавна машина, увол­няват от работа, пращат ти НАП, „Мит­ници“, всички дър­жавни служби. В сър­цето на Европа, по време на пред­седател­с­т­вото на Европа, цари без­законие и дик­татура. Искаме да кажем на тези хора, че всеки бъл­гар­ски граж­данин, който бъде под­ложен на това, независимо от коя пар­тия е, всяка малка или средна фирма, биз­нес, който бъде под­ложен на това, ще има нашата защита с всички законови бъл­гар­ски и европейски сред­с­тва. Защото това е борба и за свобода на слово, за раз­лично мнение, за демок­рация и плурализъм”.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...