Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Румен Гечев: БСП я е имало преди ПЕС, ще я има и след ПЕС

Проф. Румен Гечев: БСП я е имало преди ПЕС, ще я има и след ПЕС

Проф. Румен Гечев: БСП я е имало преди ПЕС, ще я има и след ПЕС

ГЕРБ докара страната ни до положението на първа по корупция, сива икономика и бедност в ЕС, категоричен е социалистът

“Не може да има никакви сан­к­ции от ПЕС към БСП, тъй като ние сме демок­ратична пар­тия и доб­роволно сме станали член на ПЕС. ПЕС не е организация, която може да дик­тува на една независима Социалис­тическа пар­тия какво да прави. Ние си имаме устав, има кон­г­рес и Национален съвет”, изтъкна в интервю за БНТ народ­ният пред­с­тавител от БСП и професор по икономика Румен Гечев.

“Искам нещо важно да под­чер­тая: когато нашите пред­с­тавители са били там, и ние имаме доверие на колегите — те твър­дят, че не са гласували, но никой не ги е оторизирал, няма решение на Национал­ния съвет те да гласуват “за” или “против”. И тъй като си имаме устав и закони в Репуб­лика Бъл­гария, регис­т­рирана е Социалис­тичес­ката пар­тия и тя е на политичес­кия терен над 130 години, т.е. никой не може да ни нарежда”, категоричен бе депутатът от БСП.

На въп­роса има ли кон­ф­ликт между Кор­нелия Нинова и Сер­гей Станишев, Румен Гечев отговори: “Това не е вът­реш­нопар­тиен кон­ф­ликт, това е въп­рос на раз­минаване на лични оценки и на определени интереси. Но решението на Национал­ния съвет е категорично след дис­кусии. Какво ще реши ПЕС си е тяхна работа, но БСП е имало преди ПЕС, сигурно ще има и след ПЕС. Така че няма нищо страшно”.

Бъл­гария е номер 1 по коруп­ция. Това сочи изс­лед­ване на МВФ  за 31 страни от Европа. Лошата новина за нас е, че в него се отбелязва, че страната ни е първа по коруп­ция в Европа  с 29,6 от БВП. Тур­ция е на второ място“, каза още в ефира на БНТ Румен Гечев. Той добави, че сред­ното ниво за ЕС е 15 процента. Той показа и още едно изс­лед­ване на Global Financial Integrity, пуб­ликувано през декем­ври миналата година.

Пър­вото им изречение от изс­лед­ването им за ЕС е, че– Бъл­гария е не е само най-бедната страна в ЕС, но и най-корумпираната”, каза той и добави, че не опозицията, а меж­дународни организации кон­с­татират това. Професорът се позова и на данни от док­лада на Аген­ция „Мит­ници”, пуб­ликуван само дни след гласуването на вота на недоверие. В него се вижда, че обложените с акцизи цигари sса за 13,7 млрд. за 2017 г., а през 2008 г., преди кризата, са били 22 млрд. къса. На пред­положението на водещия, че много хора са отказали да пушат цигари, Гечев се усъмни, че половината пушачи у нас са ги спрели заради кризата. По отношение на заловения тютюн, дан­ните в мит­ничес­кия док­лад са иден­тични.

През 2017 г. са заловени само 16 тона тютюн, срещу 51 тона през 2016 г. Дан­ните на док­лада на Аген­ция „Мит­ници” сочат, че Бъл­гария е №1 по коруп­ция и сива икономика и в ЕС, и извън него”, под­черта Румен Гечев. Той уточни, че малко по-големите приходи от акциза на горивата идват заради повишената цена на пет­рола на меж­дународ­ните пазари. „В док­лада пише, че повишени цените на суровия пет­рол за 2017 г. са с 23,4 процента  спрямо пред­ход­ната”, посочи социалис­тът, но поясни, че въп­реки сериоз­ния скок на цената на суровия пет­рол, съб­раните пари от ДДС за двете години е почти един и същ. Той показа и док­лада на ДАНС за сис­темата БАЦИС, в който пише, че с една парола се е влизало от всички мит­нически пун­к­тове в цялата страна и че сис­темата е изг­радена така, че да не се оставят следи от това– кой е влизал в нея

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...