Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Великотърновската болница се нуждае от кръв от групите АВ и В

Великотърновската болница се нуждае от кръв от групите АВ и В

Великотърновската болница се нуждае от кръв от групите АВ и В

Великотър­нов­с­ката облас­тна бол­ница има нужда от кръв от групите АВ и В, призова БНР. Недос­тигът е въз­ник­нал, след като през пос­лед­ните дни в лечеб­ното заведение се е наложило кръвоп­реливане на няколко пациенти с ред­ките кръвни групи. Всеки, който желае да дари кръв от групите АВ и В, може да отиде в Цен­търа по тран­с­фузионна хематология във Велико Тър­ново. Дарителят не трябва да е вземал медикаменти за хронични заболявания и от пос­лед­ното кръводаряване да са минали поне 60 дни. Преди самото кръводаряване се прави медицин­ски прег­лед на донора. Освен това самият акт е и профилак­тичен прег­лед, при който кръвта се изс­ледва за определени заболявания, за които много хора дори не подозират. Всеки кръводарител има право да научи резул­татите и ако има отк­рито заболяване, да започне лечение.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...