Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 277, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Когато лявото и дясното в политиката се слеят, губят народите

Корнелия Нинова: Когато лявото и дясното в политиката се слеят, губят народите

Корнелия Нинова: Когато лявото и дясното в политиката се слеят, губят народите

Когато лявото и дяс­ното се слеят, и двете губят, но най-вече губят народите. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на отк­риване на кръгла маса на тема “Идей­ните, политически и организационни предиз­викател­с­тва пред БСП“.

По думите на Нинова това показва прак­тиката в Европа. За нас въп­росът има ли ляво и дясно и трябва ли да има, има своя отговор, раз­бира се. Има ляво и дясно, и то не само е необ­ходимо, то е задъл­жително, както е задъл­жително много ясно да ги отг­раничим едно от друго, комен­тира лидерът на БСП, цитирана от “Фокус“. Национал­ният политически инс­титут “Димитър Благоев“ организира кръг­лата маса. Има ли ляв проект на общес­т­вото за бъдещето на Бъл­гария? Има ли идея в БСП какъв е той? Въз­можни ли са леви политики, след като някои “екс­перти“ обявиха края на политиката? Част ли е БСП от кризата на масовите пар­тии? А сега накъде, тогава? Това са част от въп­росите, на които ще тър­сят отговори млади политолози, социолози, социални психолози, историци, други екс­перти и просто ангажирани с правенето на политика. Сред тях са Алек­сан­дър Димит­ров, Борис Попиванов, Боян Балев, Галин Дурев, Крум Зар­ков, Стефан Геор­гиев, Страхил Делийски и други. Според лидера на БСП е наложителна промяната в Бъл­гария и е необ­ходима енер­гията на младите хора за това. По думите й това е кауза, около която може да се обединява национална енер­гия за пос­тигане на прин­ципите, които за левицата са изконни, стой­нос­тни, загубени, но такива, за които си зас­лужава да се води битка. За нас, за лявото, е много важна справед­ливостта. Сигурно вие, младите хора, усещате най-вече, че днес общес­т­вото ни страда най-много от чув­с­т­вото за нес­п­равед­ливост. Другият наш прин­цип е да помагаш на по-слабия, бед­ния, без­помощ­ния, припомни лидерът на БСП. По думите й това бъл­гар­с­кото общес­тво не прави в дос­татъчна степен. Третият ни важен прин­цип е рав­ните въз­мож­ности. Не всички да сме равни — не можем да сме равни. Важно е на всеки да се даде равен старт и в зависимост от неговите качес­тва да пос­тигне това, което може, заяви Нинова. По думите й младите хора виж­дат, че този, който е близък до властта, е по-добър. Още един прин­цип — да бъдеш свободен човек, е ляв прин­цип. Колко хора в Бъл­гария днес се чув­с­т­ват свободни, да имат мнение, да го отс­тояват, да не се страхуват, че го отс­тояват, че няма да има пос­ледици от това. Ето пред какви големи предиз­викател­с­тва сме пос­тавени ние — левицата, БСП и цялото ни общес­тво, комен­тира Нинова. з

Икономика

Земеделците ще получат близо

Земеделците ще получат близо

1 млрд. лв. субсидии за земеделците до юни

ДФ “Земеделие“ пуб­ликува графика за плащанията по всички схеми за под­помагане на произ­водителите Б…

Прочети още:

Loading...

Култура

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

190 години от рождението на знаменития художник

Роден е на 23 януари 1832 г. в Париж, като пър­вороден син в семейс­т­вото на минис­тер­ски чиновн…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Младата българска тенисистка с втора победа на Откритото първенство в Австралия

Младата тенисис­тка Денис­лава Глуш­кова продъл­жава с великолепн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Гоце беше войвода на войводите...

Гоце беше войвода на войводите...

Историята на последната снимка на Гоце Делчев, направена през февруари 1903 г. в пещерата Капе в подножието на планината Али Ботуш

През 1929

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...