Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 23, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кирил Ананиев: Ще работим като партньори, подписваме националния рамков договор

Кирил Ананиев: Ще работим като партньори, подписваме националния рамков договор

Кирил Ананиев: Ще работим като партньори, подписваме националния рамков договор

Национал­ният рам­ков договор, с който се определят цените на медицин­с­ките дей­ности за годината, ще бъде под­писан след редак­цион­ното прик­люч­ване на броя. Здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев след среща на ръковод­с­т­вата на Лекар­с­кия съюз и на Зъболекар­с­кия съюз при премиера Бойко Борисов в Минис­тер­с­кия съвет обяви, че са се раз­б­рали да работят като пар­т­ньори и да си помагаме през целия период на годината в рам­ките на изпъл­нението на бюджета на Касата за 2018 г. При под­пис­ването на договора в здрав­ното минис­тер­с­тво ще бъде дадена и инфор­мация как ведом­с­т­вото пред­лага да се реши въп­росът със задъл­женията към чужди бол­ници. След срещата при Борисов от БЛС и БЗС казаха, че са обнадеж­дени и оптимисти, а премиерът бил гарант за договоренос­тите. В документа е заложено увеличение на цените на над 130 клинични пътеки, за които са отделени 150 млн. лева от бюджета на НЗОК. Договорът влиза в сила от 1 април. В пос­лед­ния ден на фев­руари изтече пос­лед­ният срок, в който тряб­ваше да бъде под­писан рам­ковият договор.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие