Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Отношенията ни с Русия трябва да се развиват и да вървят напред

Президентът: Отношенията ни с Русия трябва да се развиват и да вървят напред

Президентът: Отношенията ни с Русия трябва да се развиват и да вървят напред

· Очак­ваме визитата на рус­кия президент у нас до края на годината

· Освобож­дението заз­д­рави връз­ките между нашите два народа, категоричен е дър­жав­ният глава

· Еврофилията не означава русофобия, заяви Румен Радев пред ТАСС

Отношенията между Бъл­гария и Русия трябва да се раз­виват и да вър­вят нап­ред. Това заяви президен­тът Румен Радев в интервю за Инфор­мацион­ната аген­ция на Русия ТАСС.

“Връз­ките между нашите народи са живи, особено на чисто човешко, емоционално, кул­турно и религиозно рав­нище. Но в политически и икономически план тези отношения бяха под­копани по времето на прехода. Мисля, че нашите връзки трябва да се раз­виват, да се прид­виж­ват нап­ред“, посочи президен­тът Радев.

В интер­вюто си дър­жав­ният глава под­черта също така, че „еврофилията не означава русофобия“ и че опитите за политическа изолация на Русия не носят изгоди за нито една от страните.

По отношение на пред­с­тоящото отбеляз­ване на 140-годишнината от под­пис­ването на Сан­с­тефан­с­кия мирен договор президен­тът заяви, че договорът “въз­к­реси Бъл­гария“ в границите, за които са меч­тали бъл­гар­с­ките въз­рож­денци, и добави, че Бер­лин­с­кият договор и “целият 20-и век“ са изменили границите на Бал­каните и сега много хора с бъл­гар­ско самосъз­нание живеят извън пределите на своята родина. “За тези 140 години имаше немалко опити за ревизиране на историята, включително и през пос­лед­ното десетилетие, но без­с­порен факт в тази история, най-важният за нас, е бъл­гар­с­кото Освобож­дение, което още повече заз­д­рави връз­ките между нашите два народа“, посочи още президен­тът. В интер­вюто дър­жав­ният глава изразява удов­лет­вореност, че все повече млади хора учас­т­ват в отбеляз­ването на 140-годишнината от Освобож­дението и така „поемат щафетата на нашата историческа памет“. Румен Радев посочва, че при чес­т­ването на връх Шипка се очаква да присъс­тва Н. Св. пат­риарха на Мос­ква и цяла Русия Кирил. Очак­ваме до края на годината посещение от рус­кия президент, защото тези събития зас­лужават да ги почетем съв­мес­тно, заяви президен­тът. Румен Радев напомни, че Бъл­гария е дала на славян­с­ките народи пис­меност и се гор­дее с това свое пос­тижение и по думите му най-силните връзки между бъл­гар­с­кия и рус­кия народ са духов­ните и затова “те ще преживеят всяка политическа зима“.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...