Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Отношенията ни с Русия трябва да се развиват и да вървят напред

Президентът: Отношенията ни с Русия трябва да се развиват и да вървят напред

Президентът: Отношенията ни с Русия трябва да се развиват и да вървят напред

· Очак­ваме визитата на рус­кия президент у нас до края на годината

· Освобож­дението заз­д­рави връз­ките между нашите два народа, категоричен е дър­жав­ният глава

· Еврофилията не означава русофобия, заяви Румен Радев пред ТАСС

Отношенията между Бъл­гария и Русия трябва да се раз­виват и да вър­вят нап­ред. Това заяви президен­тът Румен Радев в интервю за Инфор­мацион­ната аген­ция на Русия ТАСС.

“Връз­ките между нашите народи са живи, особено на чисто човешко, емоционално, кул­турно и религиозно рав­нище. Но в политически и икономически план тези отношения бяха под­копани по времето на прехода. Мисля, че нашите връзки трябва да се раз­виват, да се прид­виж­ват нап­ред“, посочи президен­тът Радев.

В интер­вюто си дър­жав­ният глава под­черта също така, че „еврофилията не означава русофобия“ и че опитите за политическа изолация на Русия не носят изгоди за нито една от страните.

По отношение на пред­с­тоящото отбеляз­ване на 140-годишнината от под­пис­ването на Сан­с­тефан­с­кия мирен договор президен­тът заяви, че договорът “въз­к­реси Бъл­гария“ в границите, за които са меч­тали бъл­гар­с­ките въз­рож­денци, и добави, че Бер­лин­с­кият договор и “целият 20-и век“ са изменили границите на Бал­каните и сега много хора с бъл­гар­ско самосъз­нание живеят извън пределите на своята родина. “За тези 140 години имаше немалко опити за ревизиране на историята, включително и през пос­лед­ното десетилетие, но без­с­порен факт в тази история, най-важният за нас, е бъл­гар­с­кото Освобож­дение, което още повече заз­д­рави връз­ките между нашите два народа“, посочи още президен­тът. В интер­вюто дър­жав­ният глава изразява удов­лет­вореност, че все повече млади хора учас­т­ват в отбеляз­ването на 140-годишнината от Освобож­дението и така „поемат щафетата на нашата историческа памет“. Румен Радев посочва, че при чес­т­ването на връх Шипка се очаква да присъс­тва Н. Св. пат­риарха на Мос­ква и цяла Русия Кирил. Очак­ваме до края на годината посещение от рус­кия президент, защото тези събития зас­лужават да ги почетем съв­мес­тно, заяви президен­тът. Румен Радев напомни, че Бъл­гария е дала на славян­с­ките народи пис­меност и се гор­дее с това свое пос­тижение и по думите му най-силните връзки между бъл­гар­с­кия и рус­кия народ са духов­ните и затова “те ще преживеят всяка политическа зима“.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие