Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Избраха кандидата на ГЕРБ за новата комисия ”Антикорупция”

Избраха кандидата на ГЕРБ за новата комисия ”Антикорупция”

Избраха кандидата на ГЕРБ за новата комисия ”Антикорупция”

Пет извънпарламентарни партии срещу новият шеф

Мнозин­с­т­вото в пар­ламента избра номинирания от ГЕРБ Пламен Геор­гиев за пред­седател на новата комисия “Антикоруп­ция“, след остри спорове с БСП. Геор­гиев и досега беше шеф на антикоруп­цион­ния орган, чието ново име след промените в закона е Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво (КПКОНПИ). „За“ избирането му гласуваха 148 депутати, 66 бяха „против“, а 4 се въз­дър­жаха. За другия кан­дидат, издиг­нат от левицата — Николай Николов от Комисията за предов­ратяване и установяване на кон­ф­ликт на интереси (КПУКИ), „за“ гласуваха 79 народни пред­с­тавители, 62 „против“ и 73 „въз­дър­жал се“. Като вече изб­ран пред­седател Пламен Геор­гиев ще пред­ложи свой замес­т­ник и трима членове на комисията. Те също ще бъдат изб­рани от депутатите. Според депутатите от левицата когато това мнозин­с­тво избира ръководителя на антикоруп­цион­ния орган, управ­ляващите ще рис­куват да попад­нат в ситуация, в която избират пос­лушен човек. Пламен Геор­гиев не трябва да бъде изб­ран за пред­седател на КПКОНПИ, защото е политическа креатура, това заявиха меж­дув­ременно в позиция пет извън­пар­ламен­тарни пар­тии — ДСБ, “Да, Бъл­гария“, БЗНС, ДЕОС и “Зелените“. С неговото име се свър­з­ват без­п­рин­ципни и необос­новани решения като прокурор и ръководител на КОНПИ (досегаш­ната Комисия за отнемане на незаконно придобито имущес­тво), предуп­редиха те. Ако начело на Комисията зас­тане човек — политическа проек­ция на рушителите на бъл­гар­с­ката дър­жав­ност, КПКОНПИ ще се превърне в оръжие срещу неудоб­ните на властта и чадър за ней­ните приятели, се казва още в позицията на пар­тиите. Те припом­нят, че като прокурор Геор­гиев не е успял да убеди съда в наличие на прес­тъп­ление по делата за “Софийски имоти“ и срещу кмета на Кър­джали Хасан Азис. Същата беше позицията му при всички дос­татъчно сериозни данни за прес­тъп­ления на високопос­тавени лица, след­ващи от под­с­луш­ването на дирек­тора на Аген­ция “Мит­ници“ Ваньо Танов. Пламен Геор­гиев като прокурор по пос­лед­ното дело носи отговор­ност за унищожаването на записите от под­с­луш­ването и прев­ръщането им в негодно доказател­с­т­вено сред­с­тво, под­чер­таха петте политически фор­мации.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...