Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 240, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Отпуснаха 3 милиона за язовирите в община Хайредин

Отпуснаха 3 милиона за язовирите в община Хайредин

Нови мерки за по-добро управ­ление и кон­т­рол на язовирите обсъди правител­с­т­вото на извън­редно заседание в Минис­тер­с­кия съвет в петък заради повишаването на нивата на водоемите през пос­лед­ните дни. Правител­с­т­вото взе решение да под­помогне финан­сово най-критичната точка – община Хай­редин. Сред­с­т­вата, отпус­нати на общината ще бъдат раз­ход­вани за допъл­нителни аварийни мероп­риятия по насип­ване и закупуване на сифони и рекон­с­т­рук­ция на прелив­ника на един от язовирите. Община Хай­редин ще получи помощ от няколко ведом­с­тва. Работна група в минис­тер­с­тво на енер­гетика ще обсъди въз­с­тановяване на авариралите съоръжения. Нова дър­жавна струк­тура ще се грижи за язовирите в кризисни ситуации. Министър-председателят въз­ложи на няколко минис­три до сряда да под­гот­вят законоп­роект за изменения на няколко закона, предимно в Закона за водите, за да бъде дадена въз­мож­ност на общините в кратък срок да изразят своето мнение дали могат да управ­ляват язовирите, които са тяхна соб­с­т­веност. В случай, че те не могат да извър­шат това нещо, язовирите ще бъдат прех­вър­ляни в управ­ление на дър­жавата, обясни икономичес­кият минис­тър Караниколов. След приемане на законоп­роекта от МС, проек­тът ще бъде под­ложен и на общес­т­вено обсъж­дане, комен­тира Телевизия „Европа”.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...