Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 240, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Касата да плаща 30 % аванс на изпълнителите на медицинска помощ, предлага БСП

Касата да плаща 30 % аванс на изпълнителите на медицинска помощ, предлага БСП

Касата да плаща 30 % аванс на изпълнителите на медицинска помощ, предлага БСП

30% аванс до пето число на всеки месец да получават от РЗОК изпъл­нителите на медицин­ска помощ, пред­лагат депутати от БСП с промени в Закона за здрав­ното осигуряване, внесени в Народ­ното съб­рание, съобщи Здраве.нет. Тек­с­тът, записан в пред­ложението на депутатите, гласи, че на изпъл­нителите на медицин­ска помощ, сключили договор с РЗОК, се предос­тавя ежемесечно, в срок до пето число за съот­вет­ния месец, аванс в раз­мер на 30 % от 1/12 част от изп­латените от РЗОК пуб­лични финан­сови ресурси през пред­ход­ната бюджетна година. Целта на законоп­роекта е да бъдат осигурени оборотни сред­с­тва на изпъл­нителите на медицин­ска помощ, сключили договор с район­ните здравни каси, с които да бъдат пос­рещ­нати дъл­жимите раз­п­лащания в оперативен порядък, пише в мотивите към законоп­роекта.

С аван­сово преведените сред­с­тва изпъл­нителят на медицин­ска помощ ще може да пос­рещне условно пос­тоян­ните раз­ходи през месеца и да гаран­тира дос­тъпна и своев­ременна медицин­ска помощ както на здрав­ноосигурените лица, така и на неосигурените лица, за които е пред­видено финан­сиране в дър­жав­ния бюджет, посоч­ват още депутатите. Те пред­лагат при определянето на раз­мера на аван­совата сума да се включ­ват всички пуб­лични финан­сови сред­с­тва – от и чрез НЗОК, както и аван­сово предос­тавената сума да се прис­пада от сумата, която РЗОК зап­лаща за извър­шената и отчетена медицин­ска дей­ност през съот­вет­ния месец за текущата година. Вносителите приз­нават, че с така пред­ложените промени в закона се увеличава админис­т­ратив­ната тежест за РЗОК, тъй като на един и същ договорен пар­т­ньор ще се извър­ш­ват два бан­кови превода месечно. Според тях за прилагането на нап­равените пред­ложения не се налага корек­ция в други нор­мативни актове, освен в Национал­ния рам­ков договор. Засега Здрав­ната каса плаща на договор­ните си пар­т­ньори около 25-о число на всеки месец. Ако пред­ложението на депутатите от БСП се приеме, НЗОК ще им плаща два пъти в рам­ките на десет дни.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...