Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Почина антифашистът и деятел на ОФ Ангел Цветков

Почина антифашистът и деятел на ОФ Ангел Цветков

На 95 години почина антифашис­тът и активен учас­т­ник в изг­раж­дането на социалис­тическа Бъл­гария Ангел Цвет­ков Филипов. Роден е на 5 ноем­ври 1922 г. в софийс­кото село Априлово. Общо осем десетилетия от живота си отдава на лявата идея – В РМС членува от 1938, а в БКП от 1944 г. Бил е полит­зат­вор­ник. След 9 сеп­тем­ври 1944 г. става сът­руд­ник на Околийс­кия комитет на БКП в Елин Пелин. След това е инс­т­рук­тор на Облас­т­ния комитет на БКП в София и първи сек­ретар на Околийс­кия комитет на БКП в Елин Пелин. Завър­шил е Вис­шата пар­тийна школа при ЦК на КПСС в Мос­ква, а през 1966 г. и задочно Вис­шия сел­с­кос­топан­ски инс­титут „Георги Димит­ров“. От 1964 г. е пред­седател на ИК на Окръж­ния народен съвет, а от 1969 г. е първи сек­ретар на Окръж­ния комитет на БКП в София. През 1972 г. е наз­начен за сек­ретар на Национал­ния съвет на ОФ, а от 1977 е заместник-председател на ОФ. От 1971 е кандидат-член на ЦК на БКП, а от 1976 до 1990 г. и член на ЦК на БКП. Дъл­гогодишен народен пред­с­тавител. Наг­раж­даван е с орден „Георги Димит­ров“.

Ангел Цвет­ков бе чес­тен и добър човек, идеалист и ръководител с голям принос за раз­витието на софийска област и за изг­раж­дането на социална дър­жава и справед­ливо общес­тво.

Пок­лон пред паметта му!

Пок­лонението пред тлен­ните му останки ще бъде днес от 11.30 часа в Ритуал­ната зала на Цен­т­рал­ните софийски гробища.

България

Икономика

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа, твърди капитанът на „червените“ Петър Занев

Нас­тав­никът на ЦСКА Стамен Бел­чев сподели …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие