Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Каракачанов: Разчитаме на бързо споразумение с Русия за ремонта на МиГ-29

Каракачанов: Разчитаме на бързо споразумение с Русия за ремонта на МиГ-29

Каракачанов: Разчитаме на бързо споразумение с Русия за ремонта на МиГ-29

Бъл­гария прик­лючва под­готов­ката на договор с Рус­ката самолетос­т­роителна кор­порация (РСК) „МиГ“ за ремонта на изт­ребителите МиГ-29, заявил пред корес­пон­дента на ТАСС бъл­гар­с­кият вицеп­резидент и минис­тър на отб­раната Красимир Каракачанов. „Процедурите по обжал­ване на това споразумение от страна на украин­с­ката ком­пания за завър­шени, но договор в дадения момент с РСК „МиГ“ засега не е под­писан. Раз­читаме да сключим споразумение въз­можно най-бързо“, каза Каракачанов. Официал­ният пред­с­тавител на рус­ката кор­порация в Бъл­гария, кос­монав­тът Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров, уточни, че по време на проведените в началото на март преговори между РСК „МиГ“ и бъл­гар­с­кото минис­тер­с­тво на отб­раната са били съг­ласувани детайли от рам­ково споразумение за ремонт на изт­ребителите. „Рам­ковото споразумение е съг­ласувано по всички параметри. По него няма раз­ног­ласия. Надяваме се, че в близко време докумен­тите ще бъдат под­писани“, каза Алек­сан­д­ров. Както в сряда съобщи Рой­терс, позовавайки се на документи от Минис­тер­с­тво на отб­раната, договор на стой­ност 81,3 млн. лева пред­вижда провеж­дане на ремон­тни и модер­низационни работи по 12 самолета МиГ-29А и три МиГ-29УБ за ВВС на страната. Това споразумение между РСК „МиГ“ и Бъл­гария беше планирано да бъде под­писано още през декем­ври. Само че решението за това беше обжал­вано от украин­с­ката ком­пания „Укроборон­п­ром“, която подаде жалба в комисията по защита на кон­курен­цията и поиска провеж­дане на нова кон­кур­сна процедура. В съот­вет­с­т­вие с дейс­т­ващото законодател­с­тво жал­бата стана основание за преус­тановяване на сдел­ката. В началото на януари Комисията по защита на кон­курен­цията на Бъл­гария заяви, че тя е отк­лонила исканията на „Укроборон­п­ром“. След това бъл­гар­с­ките власти приеха решение да продъл­жат обсъж­дането на договора с рус­ката ком­пания и да не канят други пар­т­ньори за преговори.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...