Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БДЖ: Атакуват ни фирми, които не работят, а дължат пари

БДЖ: Атакуват ни фирми, които не работят, а дължат пари

БДЖ: Атакуват ни фирми, които не работят, а дължат пари

От Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта и ръковод­с­т­вото на БДЖ отрекоха да има неп­роз­рачни общес­т­вени поръчки, съобщи Дир.бг. Те обвиниха час­тни фирми, които дъл­жат пари на БДЖ, че целенасочено го атакуват.

Сегаш­ното ръковод­с­тво на БДЖ спаси хол­динга от фалит, общес­т­вените поръчки в него са напълно проз­рачни, каза на прес­кон­ферен­ция зам.-министърът на тран­с­порта Велик Зан­чев.

Той комен­тира на прес­кон­ферен­ция на фир­мите “Екс­п­рес Сер­виз“ ООД и на българо-хърватското дружес­тво “БДЖ-Кончар“ АД, които обвиниха БДЖ в наг­ласени общес­т­вени поръчки.

Скан­далът избухна преди дни след пуб­ликации в медиите. Още тогава тран­с­пор­т­ният минис­тър Ивайло Мос­ков­ски нареди проверка на общес­т­вените поръчки.

От месец и половина — два в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво вър­вят обвинения срещу БДЖ по най-различни поводи. Това ръковод­с­тво изп­лаща и дъл­говете на БДЖ, фор­мирани във времето преди то да бъде наз­начено. Тези обвинения във времето бяха много и бяха прокар­вани през раз­лични канали“, комен­тира Зан­чев.

Ако провер­ката установи как­вито и да било нарушения, свър­зани с нея, тя ще бъде миг­новено прек­ратена и длъж­нос­т­ните лица, които са си го поз­волили, ще бъдат строго наказани”, закани се зам.-министърът.

По думите му това е свада между три тър­гов­ски дружес­тва, които са час­тни. Те имат пъл­ната въз­мож­ност да учас­т­ват на всички процедури в БДЖ“.

Около 3 млн. лв. ни дължи „БДЖ-Кончар“ – иска дирек­тни поръчки, а няма платена една стотинка, каза пък управителят на „БДЖ Път­нически превози“ Пламен Пешаров.

Днес до 16.45 часа е законовият срок, съг­ласно който трябва да се подадат оферти по тази отк­рита общес­т­вена поръчка в Европа. „Екс­п­рес сер­виз“ миналата година са спечелили поръчка за голям подемен ремонт на два локомотива на обща стой­ност 66 800 лв., средна 33 400 лв. на локомотив, в които влизат и 10% ремонти по необ­ходимост. Нещата не се получиха по отношение на ремонта, изис­к­ваха много повече пари извън тази поръчка и в края на краищата, когато им обявихме, че трябва да се вземе решение, защото прик­лючва срокът, те ми отговориха с писмо, в което пишат, че „Екс­п­рес сер­виз“ ООД отказва извър­ш­ването на ремонт на локомотива“, комен­тира Пешаров.

По думите му целият актив на „БДЖ-Кончар“ е на „Път­нически превози“.

За периода от 24 май 2012 до 30 юни 2015 г. са нап­равени споразумения и сме нап­равили допъл­нения от януари 2015 до 2017 г. за кон­сумативи и вода в раз­мер на 2,112 млн. лв., за които сме пус­нали искова молба до съда. „БДЖ-Кончар“ иска да му се въз­лагат дирек­тни поръчки. Досега не е платил никога вода, ток, наем. Има споразумение за плащане на тези неща и въп­реки това няма платена една стотинка. Около 3 млн. лв. е към днешна дата задъл­жението на „БДЖ-Кончар“ към „Път­нически превози“, каза още той.

Не трябва час­тни ком­пании, които се борят за работа на жп пазара, през медиен натиск да се опит­ват да излязат нап­ред по един или друг начин, допълни зам.-министърът на тран­с­порта Велик Зан­чев. „Не може през медиите да се печелят общес­т­вени поръчки или процедури в БДЖ. На БДЖ му трябва ком­пания, която да му даде най-добри условия като качес­тво и бър­зина на изпъл­нение на услугата, каза още той

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...