Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петиция в Европейския парламент за българския език

Петиция в Европейския парламент за българския език

Петиция в Европейския парламент за българския език

Асоциацията на бъл­гар­с­ките училища в чуж­бина внесе вчера в Европейс­кия пар­ламент петиция, в която нас­тоява бъл­гар­с­ките деца, които живеят в чуж­бина да могат да полагат изпит и по бъл­гар­ски език не само в бъл­гар­с­ките училища зад граница. Бъл­гар­с­кият е от езиците, които не могат да бъдат избирани като чужд език в Евросъюза. Избираеми езици са само анг­лийски, френ­ски, нем­ски, испан­ски и италиан­ски. Ако дете от Фин­лан­дия отиде да живее във Фран­ция, то може да избере род­ния си фин­ски като първи чужд език във френ­с­кото си училище. Бъл­гар­с­ките деца в чуж­бина нямат тази въз­мож­ност, комен­тира БНТ. Ако бъл­гар­с­кият език не бъде приз­нат, т.е не се даде въз­мож­ност да се дър­жат изпити в други дър­жави членки, това означава, че децата, които са отишли с тех­ните семейс­тва да работят в други страни членки в ЕС, ще заб­равят този език, предуп­реди Мом­чил Неков — евродепутат от БСП/ Група на социалис­тите и демок­ратите. Петицията засяга не само бъл­гар­с­кия, но и още много други така наречени “малки езици“ в ЕС.

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие